Årsberetning

BERETNING PÅ KKE´S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 28. MARTS 2019

Efter generalforsamlingen d. 14. marts 2018 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge-Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen og Inga Hansen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske administrative hjælp på kontoret, fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel.
Vi har en god kontakt til FTF, selv om vi ikke er en forhandlingsberettiget organisation. Det er Leif Groth og Jens Ahm, der er vores kontaktpersoner der. FTF og LO fusionerede pr 1.1.2019 og hedder nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, så nu må vi , hvad fremtiden bringer.

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade. Vi bor til leje hos SAFU og der er ikke nogen ændringer, så vi håber kontorfællesskabet kan fortsætte.

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og et revisionsmøde i foreningsåret.

Lige nu er 352 medlemmer tilknyttet vores forening, 268 seniorer, 25 arbejdsaktive , og 59 ventelistemedlemmer. Det er et fald på 23 medlemmer i forhold til sidste år, men det jo en forventelig udvikling, da vi jo er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt at man meddeler os, når I går på pension.

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med ca. 25 om året.

Primo 2015 – 459.

Primo 2016 – 423.

Primo 2017 – 400.

Primo 2018 – 375.

Primo 2019 – 352.

Hvis det fortsætter i den takt har vi ca. 10 -12 år tilbage som forening. Afgangen sker primært fra de arbejdsaktive og ventelistemedlemmerne.

Vi har haft bestyrelsesmedlemmer på kursus et par gange i det forløbne år. Dels vores regnskabs -og medlemssystem som vi gerne vil udvikle mest muligt, herunder styring af vores hjemmeside og IT-anvendelse.

Vores regnskabssystem fungerer fint.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk også rigtig godt. Det er dog meget vigtigt, at I, der tilmelder jer et arrangement, ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det sker desværre fortsat af og til, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket, om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering , og det er jo ikke sikkert, at pågældende ser det eller først for sent opdager det og reagerer. Så står vi med en person, der siger, jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs , for så er der jo ikke plads ,hvis den der fejlagtigt er tilmeldt dukker op. Vi kan ikke se hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks man tilmelder sig.

Vi kunne jo beslutte, at man skal medbringe mailkvittering som dokumentation til vores arrangementer for at komme med. Men det bør vel næppe blive nødvendigt.

Så vær opmærksomme. Hvis I fejlagtigt modtager en kvittering og ikke selv har tilmeldt jer, så meddel det til kontoret.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb. I første halvår - forårsprogrammet 2018- skete der en markant stigning i afbud efter tilmeldingsfristens udløb, som betød, at vi ved flere arrangementer måtte betale for op til 5 – 10 personer flere end, der var fremmødt. I et enkelt arrangement var der 10 afbud 2 dage før arrangementet, og det var ikke begrundet i sygdom. Det er mange tusinde kroner, som vi ikke får noget for. Sygdom er hver mands eje og det er selvfølgelig ok, men husk nu at skrive de arrangementer i tilmelder jer til ind i kalenderen. Bestyrelsen besluttede at forsøge at dæmme op for problemet ved at afprøve en ændret tilmeldingsprocedure. En del har oplyst, at de havde glemt, at de havde tilmeldt sig allerede ved programmets udsendelse. Samtidig har en del givet udtryk for, at det ofte ikke er muligt at tilmelde sig, hvis man ikke gør det meget hurtigt efter programmets udsendelse - der er hurtig overtegnet.

Tilmeldingsproceduren blev derfor ændret, så man ikke længere kan tilmelde sig alle arrangementer samtidigt, men at hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist. Tilmelding kan typisk ske ca. 4-6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet kan først benyttes fra den anførte tilmeldingsdato dato for arrangementet.

Erfaringen i efteråret har været et markant fald i afbud efter fristens udløb. Afbud sker i stigende grad til tiden. Og der har faktisk kun været 2 udeblivelser, og de får et henstillingsbrev fra mig.

Nyhedsbreve har vi udsendt 3 af, og på hjemmesiden kan I se det, vi modtager fra Tryg forsikring nu TJM, Forbrugsforeningen og Lån og Spar.

Kontingentet er fortsat 1200.- kr. årligt og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april.

Bestyrelsen har besluttet, at vi med baggrund i ændringerne i vores tilskudsmuligheder, stigende udgifter til foredragsarrangementerne, og på adskillige opfordringer, af praktiske grunde, (altid problemer med 50.- kr. sedler), fremover har en enhedspris for deltagelse i arrangementerne på 100.- kr.

Der er ikke egenbetaling til julefrokosten og generalforsamlingen.

Der er jo sket et par markante ændringer for vores muligheder fra efteråret 2018, som har indflydelse på arrangementerne både i forhold til hvor de afholdes og vores muligheder for tilskud fra TJM.

Vi kan ikke længere benytte Rådhusets faciliteter til vores arrangementer. Vi har i rigtig mange år kunnet holde foredrag, julearrangement og generalforsamling i festsalen eller i hovedkassen. Vi har fået afslag på vores ansøgninger, og efter en række samtaler med Rådhuset og korrespondancer, må vi se i øjnene, at en æra er slut, og nye muligheder skal findes.

På baggrund af problematiske sager om udlån af rådhusets lokaler til forskellige formål, og måske mest en meget omtalt sag i foråret 2018, har BR besluttet et sæt nye regler for udlån / leje af bl.a. festsal og hovedkasse.

Det betyder at for at kunne komme i betragtning, skal et arrangement have en kommunal vinkel og ikke blot et socialt formål. Heller ikke en HR vinkel- personalegode/ tidligere trofaste og loyale medarbejdere, er en vinkel, der kan anvendes. Alt er forsøgt, men selv om man er kede af at skulle sige nej til os, er der ikke noget at gøre.

Vores arrangementer er af social karakter, og det bliver de ved med at være. Det er en beklagelig udvikling, men et faktum.

Tilskud til vores arrangement fra TJM og Interesseforeningen er også i forandring. I mange år har vi fået tilskud til vores arrangementer med et fast beløb. Det blev ændret for 5 år siden til kun at kunne ydes i forhold til det antal TJM forsikrede, der deltager i arrangementet. Afd. 18, som vi hører til, og jeg er formand for, får et årligt puljebeløb, som vi kan søge tilskud fra til hvert arrangement. Jeg har på alle vores arrangementer reklameret for at tilslutte sig TJM Forsikringen, udleveret foldere og fortalt at vi får tilskud fra Interesseforeningen.

Fra sidste år blev det besluttet i Interesseforeningen, at det ikke længere er tilstrækkeligt, at jeg orienterer og oplyser om TJM forsikringen og Interesseforeningen. Der skal nu altid være en TJM-tillidsmand med til arrangementerne for at udløse tilskud. Ændringen er forståelig, da det også er en forretning, der skal søge at få nye forsikringstagere eller opgradere gældende forsikringer. Det er også noget skatteretligt for TJM og Interesseforeningen.

Vi afholder ca. 9 arrangementer årligt, og det er mange resurser TJM skal sætte af til os. Så derfor skal de også se på, hvad det giver dem at deltage i alle vores arrangementer.

Desværre viser det sig med erfaring fra første halvår 2018, at selv om de deltog, havde indlæg, omdelte kort, besvarede spørgsmål, har det ikke resulteret i reaktioner, henvendelser eller nye forsikringer fra KKE medlemmer. Vi får jo ikke nye medlemmer ind.

Derfor vil TJM ikke længere deltage i vores udflugtsture, og kun i mindre grad på vores øvrige arrangementer – formentlig ca. 4 gange.

Vi har været glade for at de deltager, men vi bidrager stort set ikke med kundetilgang.

Vi har haft 9 arrangementer i 2018- med stor tilslutning, dog ikke så stor ved turen til Fredericia, måske var det for tidligt at skulle af sted allerede 7.45. Der har været rigtig gode tilbagemeldinger på alle arrangementerne. Der er kommet rigtig mange fine tilkendegivelser og ønsker om, at vi fortætter i samme spor. Især de 2 aftenarrangementer -musikarrangementet i Klondyke og teaterbesøget på Betty Nansen ønsker mange bliver en fast bestanddel. Det vil vi forsøge at gøre.

Kort om arrangementerne:

Første arrangement afholdtes i Rådhusets festsal 7. februar 2018. Det var et foredragsarrangement hvor forfatteren Erik Lindsø holdt et meget morsomt foredrag om Humor som medicin, om livsglæde, livslyst, Storm P. og mange sjove anekdoter og gode råd. Bevar optimismen ” Pas på de bekymringsparate”. Alle blev rigtig oplagte og i godt humør af at høre på ham. Vi sluttede med sædvanlig frokost og tilbehør. Der deltog 114 medlemmer.

Generalforsamlingen var det andet arrangement, og afholdtes d. 14. marts 2018 i Festsalen. Den holder vi nu om eftermiddagen, så også de arbejdsaktive kan være med. Det var en rigtig god eftermiddag/aften med indlæg og konkurrence med gavekurv fra TJM-forsikring, der jo sammen med Interesseforeningen fortsat er vores sponsorer. Vi er jo heldigvis mange, der er forsikret der, og den dag var det 122, og det hjælper jo på tilskuddet. Det er et rigtig godt forsikringsselskab, som vi varmt kan anbefale, selv om de ikke har mulighed for at stille op til alle vore arrangementer. De har et kort indlæg senere i dag om seneste nyheder. Vi var 163 medlemmer.

Vi fik en rigtig god frokostmenu, med hvad dertil hører, rigtig god stemning og ingen manglede noget.

3´arrangement d.30. april 2018 var Besøg på Carlsberg. På utallige opfordringer.

Vi mødtes ved besøgscentret, hvor man på egen hånd fulgte udstillingerne, flaskesamlingen, hestestaldene, fik en læskedrik i Bryghusbaren, inden vi fik en guidet tur på GL. Carlsberg med 4 gode guider.

Turen sluttede ved Elefantporten, hvor vi inde på Carlsberg Museet, fik en helt fantastisk 3-retters menu med det rigtige øl til. En stor nydelse og fantastisk betjening.

Arrangementet sluttede i Bryghus baren med fri bar en time. Det var en succes, og ingen gik tørstige hjem. 108 medlemmer deltog i arrangementet.

4`arrangement d. 30. maj 2018 var forårsturen med Sejlads på Furesøen og frokost på restaurant Marina v. Furesø Bad.

Det lykkes alle at finde frem med S tog eller bus. Vi nød en kølig drink/ søsygedråber, inden vi tog ud på søen, hvor vi havde en dejlig og rolig sejlads. Desværre var vi ramt af 10 afbud inden for de sidste 2 dage. Men 122 kunne nyde det skønne vejr.

En fantastisk dejlig dag i strålende vejr. Dejlig sejltur både ud og hjem. God mad og drikke på restaurant Marina, om end det ikke var i rigelige portioner, men det blev serveret ved bordene.

En god afslutning på forårsprogrammet. Der deltog 122 medlemmer.

Efter sommerpausen.

5´arrangement den 28. august 2018 var sensommer udflugten til Fredericia med busafgang kl. 7.45 fra Sjælør Station. 75 morgenfriske medlemme var mødt op i godt humør, og vi fik en dejlig dag.

Vejret var godt, busturen god, med stop ved Nyborg Strand og tid til en morgenforfriskning, inden vi kl. 10.45 landede i Fredericia, hvor 4 gode guider viste os rundt i 2 timer på voldanlæggene og i byen. En spændende formiddag. Fantastisk dejlig middag, flæskesteg med tilbehør og øl, vand og vin ad libitum, serveret af skønne værtinder. Jysk når det er bedst. Alle gav udtryk for stor begejstring over middag og betjening. Det tog sin tid at få alle ind i busserne, så vi var noget forsinket hjemme kl. 18.45. Kun 75 oplevede denne dejlige dag. Så måske var det for tidligt på sæsonen eller for tidligt om morgenen.

6`arrangement d. 27. september 2018 var et foredragsarrangement, som, da vi ikke mere kunne være på Rådhuset, blev afholdt i Absalonsalen på Vesterbrogade 4.a.

Et dejligt lokale, og en rigtig dejlig og anderledes frokost end sædvanlig i tilstødende lokaler. Rigtig lækkert.

Vi fik et humørfuldt og interessant foredrag om Horsens Tugthus, og anekdoter om udbryderkongen Lorentzen. Det blev leveret af en veloplagt højskoleforstander Niels Ole Frederiksen, der selv er født og opvokset i tugthuset, da hans far var fængselsinspektør der.

Det var en ny proces. Foredrag i konferencesalen med kaffe, te, vand og frugt under foredraget. Frokosten i smukt kælderlokale, med 8 lækre småretter og øl, vand og vin.

TJM Forsikringstillidsmand deltog under foredraget og var til rådighed for forsikringsspørgsmål. Der var uddelt pastiller, folder og kuglepenne til alle. 105 deltog.

7´arrangement d. 23. oktober 2018 var Musikaftenen i Krudttønden.

Kl. 19 blev dørene åbnet og man kunne nyde en god sandwich, en øl , et glas vin eller vand inden musikken gik i gang kl. 20. Først Ivan Pedersen´s Ensemble, og efter pausen Jørgen Thorup med Hardinger Band og Shu Bi Dua sange. Fuld knald på, med kendte musikere og sange fra vore lidt yngre dage. God musik, høj stemning og fri bar sikrede en herlig festlig aften, som mange tilkendegav bør ske igen til næste år. 85 deltog i arrangementet.

8´arrangement d. 27.november 2018 var den nu årlige teatertur – Betty Nansen teateret. Vi så og oplevede ” Kat på et varmt bliktag”. En rigtig god forestilling. Der deltog 85 medlemmer.

Vi kan med erfaringen fra de 2 sidste årse, at der ikke har deltaget over 86 i aftenarrangementerne, mens gennemsnittet ved de øvrige arrangementer er 121.

Vi vil derfor ikke booke mere end 85 -90 pladser til musik og teaterarrangementerne.

9´arrangement d.11. december 2018 – var den traditionelle julefrokost, som blev afholdt i Odd Fellow Palæet i smukke nye omgivelser, 178 medlemmer var tilmeldt, men vi endte på 168.

Vi sad i den smukt opdækkede festsal med glade og humørfyldte medlemmer. En rigtig dejlig julefrokost, med dejlig mad og rigeligt at drikke. Mandelgave på hvert bord, og gode og konstruktive forhandlinger mellem bordene, omkring fordeling af ”overskydende” snaps, cognac og Bailey. Der var høj stemning ved de 18 veldækkede borde, og ingen gik tørstige hjem ved 15.30 tiden. Vi fik ønsket hinanden glædelig jul og godt nytår.

Jeg vil derfor gentage det jeg nævnte i indledningen. Der er sket et fald i udeblivelser – det er positivt. Men en markant stigning i afbud efter tilmeldingsfristens udløb, og det er ikke indtrykket, at det er på grund af opstået sygdom. Vi/ I kan kun forebygge det ved at huske at skrive datoerne ind i jeres kalender, og måske også en uge før, så man, hvis man har forregnet sig, kan nå at meddele afbud inden fristens udløb. Der er ærgerlige penge vi må af med.

1040 har deltaget i arrangementerne. Det er lidt flere end sidste år, selv om vi er blevet færre medlemmer.

Tak til jer / medlemmerne for en god og positiv modtagelse af vores arrangementer, og tak til bestyrelsen og til aktivitetsudvalget for et godt, konstruktivt og humørfyldt samarbejde.

Finn Andersen

BERETNING PÅ KKE´S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 14. MARTS 2018

Efter generalforsamlingen d 14 marts 2017 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge – Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen, Henning Petersen og Inga Hansen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske administrative hjælp på kontoret fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel.

Vi har en god kontakt til FTF, selv om vi ikke er en forhandlingsberettiget organisation. Det er Leif Groth og Jens Ahm der er vores kontaktpersoner der.

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmings Gade. Vi håber det kan vare ved, også selv om det skulle ske at FTF og LO fusionerer. Det har været under drøftelser i et par år, men er endnu ikke afklaret.

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder i foreningsåret.

Lige nu er 375 medlemmer tilknyttet vores forening, 273 seniorer, 31 arbejdsaktive, og 71 ventelistemedlemmer. Det er et fald på 25 medlemmer i forhold til sidste år, men det jo en forventelig udvikling, da vi jo er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er venteliste- medlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os når I går på pension.

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med ca. 25 – 30 om året.

Primo 2015 – 459.

Primo 2016 – 423.

Primo 2017 – 400.

Primo 2018 – 375.

Hvis det fortsætter i den takt har vi ca. 10 -12 år tilbage som forening. Afgangen sker primært fra de arbejdsaktive og ventelistemedlemmerne.

Vi har haft bestyrelsesmedlemmer på kursus et par gange i det forløbne år. Dels vores regnskabs -og medlemssystem som vi gerne vil udvikle mest muligt, herunder styring af vores hjemmeside og IT anvendelse, og også på grund af den nye lovgivning om datasikkerhed, som er særdeles vanskelig. Vi har deltaget i kurser herom arrangeret af FTF. Det er fortsat uafklaret hvor mange registre man må have osv.

Vores regnskabssystem fungerer fint.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk også rigtig godt. Det er dog meget vigtigt at I der tilmelder jer et arrangement ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det er desværre sket, flere gange, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket om de har fået en mailkvittering på at de er tilmeldt. For får man ikke en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert at pågældende ser det, eller først sent opdager det, og reagerer. Så står vi med en person der siger jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs, for så er der jo ikke plads hvis den der fejlagtigt er tilmeldt dukker op. Vi kan ikke se hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks man tilmelder sig.

Vi kunne jo beslutte, at man skal medbringe mailkvittering som dokumentation til vores arrangementer for at komme med. Men det bør vel næppe blive nødvendigt.

Så vær opmærksomme.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb. Det er forbedret væsentligt. Udeblivelse er blevet meget færre. Der er dog sket en stigning i antal afbud der modtages bare1 til 2 dage før arrangementet. Sygdom er hver mands eje og det er selvfølgelig ok, men husk nu at skrive de arrangementer I melder jer til ind i jeres kalender, måske med en erindringsdato ugen før.

Nyhedsbreve har vi udsendt 5 af, og på hjemmesiden kan I se det vi har fået fra Tryg forsikring, Forbrugsforeningen og Lån og Spar.

Kontingentet er fortsat 1200.- kr. årligt og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april.

Vi har haft 9 arrangementer i 2017- med stor tilslutning og gode tilbagemeldinger. Det har været et godt arrangement år. Og heldigvis har I syntes rigtig godt om det. Der kommet rigtig mange fine tilkendegivelser og ønsker om, at vi fortætter i samme spor. Især de 2 aftenarrangementer -musikarrangementet i Klondyke og teaterbesøget på Betty Nansen ønsker mange bliver en fast bestanddel. Det vil vi forsøge at gøre.

Kort om arrangementerne:

Første arrangement afholdtes i Rådhusets festsal 8. februar 2017. Det var forfatter og journalist Leif Davidsen, der levende underholdt om sine oplevelser i Rusland, sit forfatterskab fra den tid, og tiden som korrespondent for Danmarks Radio. Levende og spændende. Han blev imponeret over at der var sat en fotostat op af ham ved indgangen. Godt tænkt Kirsten Bendix.

Vi sluttede med den sædvanlige frokost med et par øl, vand og vin og hyggelig stemning. Der deltog 134.

Generalforsamlingen var det andet arrangement, og afholdtes d. 14. marts 2017 her i salen. Det holder vi jo nu om eftermiddagen, så også de arbejdsaktive kan være med. Det lykkedes i nogen grad.

Det var en rigtig god eftermiddag/aften med indlæg og konkurrence med gavekurv fra Tj. Md´s forsikring, der jo med Interesseforeningen er vores rigtig gode sponsorer. Vi er jo heldigvis mange der er forsikret der, og den dag var det 117, og det hjælper jo på tilskuddet. Det er et rigtig godt forsikringsselskab som vi varmt kan anbefale. Det er det forsikringsselskab i Danmark der iflg. den seneste markedsundersøgelse har den største kundetilfredshed. De er også repræsenteret her i dag, og har senere et kort indlæg om seneste nyheder. Vi var 167 medlemmer.

Vi fik en rigtig god frokostmenu, med hvad dertil hører, og ingen gik tørstige hjem.

3` arrangement d. 3. maj 2017, var Besøg på Tøjhusmuseet hvor museumsinspektør Jacob Seerup, ham der i 2016 fortalte om flåden, var rigtig i sit es, meget levende og ikke til at stoppe. Desværre måtte vi jo deles op i grupper, og der var vist en enkelt gruppe der ikke fik en helt som livlig og underholdende rundtur.

Til gengæld havde vi en dejlig vandretur til Ravelinen, i strålende solskinsvejr, hvor indtog en formidabel frokost. Ingen ganer var tørre, og det var svært at forlade stedet. En dejlig eftermiddag. Vi var 140 deltagere.

4`arrangement var forårsudflugten med bus til Gavnø Slot d. 23.maj 2017. Vi fik en dejlige køretur til Gavnø, med pitstop, ved Villa Galina med kolde øl og vand. Skønt vejr som sædvanligt.

I Gavnø blev vi – med møje og besvær- delt op i 4 hold med lokale guider. Det var svært at holde samme på tropperne, men det gik fint, og det var en god oplevelse at høre om slottets historie og tidligere beboere. Vi kom også i Gavnøs lokale kirke.

Vi fik endnu en oplevelse ved frokosten som var buffet. Vi elsker jo ikke ligefrem buffet, men det er desværre ofte den eneste måde hvorpå mange restauranter kan betjene så mange som vi er. Vi er jo meget disciplinerede …………….. snapseproblemet blev løst – de måtte til købmanden -, men fremragende mad og lokale øl. 122 deltog i arrangementet.

Efter sommerpausen…

5´arrangement d. 12. september 2017 var sensommerudflugten til Ystad og Glimmingehus. En guidet byrundtur i Walanders fodspor. En god gåtur med et par engagerede guider, der delte rundhåndet ud af øl og snapseboner, til brug ved den fantastiske buffet vi fik på den nærliggende hotelrestaurant. Det var en rigtig flot og veltillavet frokost vi fik der, og det var buffet, hvor vi rigtig oplevede den – disciplin eller mangel på samme som blev udvist i den alenlange kø, der desværre var til fadende. En del småbrok, som dog blev afløst af usigelig glæde og munterhed, da det viste sig, at de udleverede boner kunne veksles til både øl, snaps, bitter, cognac, Bailey og Whisky. Høj stemning da vi kørte til Glimmingehus, hvor vi lige nåede – lidt småvåde af regn at kigge ind i borgruinen, inden den lukkede. Der deltog 118 i arrangementet.

6`arrangement d. 9. oktober 2017 var musikarrangementet i Krudttønden. God, høj og levende musik, præsenteret af Ivan Pedersen. Fuld knald på Frede Fup og Ivan P´s. band Sing Sing, med kendte musikere og sange man kan huske fra vore lidt yngre dage. Høj stemning og fri bar sikrede en rigtig god og festlig aften. Mange har tilkendegivet at det bør være en fast begivenhed hvert efterår. 86 deltog i arrangementet.

7´arrangement var d. 24. oktober 2017, et foredrag i festsalen af Lars Hovbakke Sørensen om De dansk Vestindiske Øer og historien bag. Et interessant og givende foredrag, der sluttede med den sædvanlige frokost med et par øl, vin og vand, og sædvanlig god stemning. 112 medlemmer deltog.

8` arrangement var den – nu årlige teatertur – i Betty Nansen teatret 9 november 2017. Musikteaterforestillingen Efter Brylluppet var et hit. En rigtig god og festlig forestilling med et muntert og levende foredrag af teaterinstruktøren Peter Langdal i storform. Vi fik driks og snacks. En rigtig god aften. 83 deltog i arrangementet.

9´arrangement var 7. december 2017 – var den traditionelle julefrokost har i festsalen. 183 medlemmer var tilmeldt, men vi endte på 170.

Vi sad i den smukt opdækkede festsal med glade og humørfyldet medlemmer. En rigtig dejlig julefrokost, med dejlig mad, og rigeligt at drikke. Mandelgave på hvert bord, og gode og konstruktive forhandlinger mellem bordene, omkring fordeling af ” overskydende” snaps, cognac og Bailey. Der var høj stemning ved de 17 veldækkede borde, og ingen gik tørstige hjem ved 15.30 tiden. Vi fik ønsket hinanden glædelig jul og godt nytår.

Vi kan med erfaringen fra de 2 sidste år, at der ikke har deltaget over 86 i aftenarrangementerne, mens gennemsnittet ved de øvrige arrangementer er 132.

Vi vil derfor ikke booke mere end 85 -90 pladser til musik og teaterarrangementerne. Jeg vil derfor gentage det jeg nævnte i indledningen. Der er sket et fald i udeblivelser – det er positivt. Men en markant stigning i afbud efter tilmeldingsfristens udløb, og det er ikke indtrykket, at det er på grund af opstået sygdom. Vi/ I kan kun forebygge det ved at huske at skrive datoerne ind i jeres kalender, og måske også en uge før, så man hvis man har forregnet sig, kan nå at meddele afbud inden fristens udløb. Der er ærgerlige penge vi må af med.

1132 har deltaget i arrangementerne. Vi har brugt 720.000.- kr. på arrangementerne sv. til en gennemsnitsudgift på 640.-kr. pr. person pr. arrangement.

Når tilskuddet fra Interesseforeningen er trukket fra, har vores nettoudgift, som er det der belaster vores budget, været ca. 277.000.-kr., 245.-kr. pr. deltager pr. arrangement. Det kan vi vist godt være tilfredse med.

Tak til jer / medlemmerne for en god og positiv modtagelse af vores arrangementer, og tak til bestyrelsen og til aktivitetsudvalget for et godt, konstruktivt og humørfuldt samarbejde.

Finn Andersen