Arrangementer

Arrangementer

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-120 i det enkelte arrangement. Der vil normalt være egenbetaling i kontanter, helst lige penge.

Tilmeldingsprocedure:

Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på at det enkelte arrangement har sin egen tilmeldingsperiode. Tilmelding vil være ca. 5 uger før afholdelse. Registreringssystemet, kan først benyttes fra de anførte startdatoer.

Du klikker ind på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og trykker. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt!

Hvis der er overtegnet, får du besked om at du er noteret på ventelisten.

Bliver du forhindret i at deltage er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen ugen før arrangementet, tænk på dine kolleger på ventelisten!

Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangements-stedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Efterårsprogram 2020.

Hermed efterårsprogrammet for KKE’s arrangementer i efteråret 2020. Vi måtte jo desværre aflyse forårsprogrammet allerede efter 1 arrangement, pga. Coronakrisen. Der er nu fra myndighederne givet tilladelse til, at vi igen kan samles i større forsamlinger. Så vi håber programmet kan gennemføres uden problemer og med sædvanlig stor deltagelse. Vi håber alle er kommet godt gennem denne mærkelige og vanskelige periode. Vores arrangementer håber vi, vil kunne gennemføres med det samme antal og som sædvanlig med et godt humør. Alle skal være opmærksomme på at overholde de Corona-regler, vi har lært at leve med. Det er vigtigt, at man kun deltager i arrangementerne, hvis man er frisk og rask og er sikker på ikke at være en eventuel smitterisiko. Desuden, at man overholder de til-en-hver-tid gældende afstands- og hygiejneregler. Man er velkommen til at medbringe egne værnemidler såsom håndsprit og mundbind til vores arrangementer. Vi glæder os meget til at se jer igen.

Husk fortsat medlemsnummer - også når vi mødes.

 Arrangementer

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vores arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-130 i det enkelte arrangement. Der vil være egenbetaling i kontanter, helst lige penge. Der er dog ikke egenbetaling i efterårsprogrammet 2020. Deltagere i arrangementerne skal være opmærksomme på gåture og på trapper, der skal forceres! Man må selv kunne bevæge sig rundt.

Tilmeldingsprocedure: Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren fortsat er, at man kun kan tilmelde sig 1 arrangement ad gangen, man kan altså ikke tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt! Det enkelte arrangement har sin egen tilmeldingsfrist. Tilmelding vil være 5-6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet, kan først benyttes fra den anførte startdato kl. 00.01, på hvert arrangement

Tilmelding sker som hidtil via hjemmesiden. Du klikker ind på det blå felt, herefter indtaster du medlemsnummer og sender. Du får altid en e-mail kvittering kort efter. Hvis dette ikke er tilfældet, har du brugt forkert medlemsnummer og er så ikke tilmeldt! Hvis der er overtegnet, får du besked om, at du er noteret på ventelisten. Bliver du forhindret i at deltage, er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen, ugen før arrangementet. Tænk på dine kolleger på ventelisten! Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangementsstedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

 Mandag d. 7. september – Bustur til Stevns

Kl. 09:15: Afgang fra Sjælør Stationsplads

Øl pause

Kl. 10:30: Guidet tur i Køge.

Kl. 12:00: Kørsel til traktørstedet Gjorslev Bøgeskov med indtagelse af en frokostbuffet med øl, vand og vin.

Kl. 15:30: Kørsel til Holtug kridtbrud og med kig til Gjorslev gods.

Kl. 16:30: Afgang til Sjælør stationsplads.

Kl. 17:30: Tak for i dag.

Max antal deltagere: 130

Tilmelding fra torsdag den 6. august med sidste frist til d. 31. august (ændret).

Sikkerhedsforhold:                                                                                                                                                  

Orientering om processen vedr. busturen til Stevns med guidet tur i Køge og frokostbuffet på traktørstedet Gjorslev Bøgeskov.

På baggrund af flere henvendelse om hvordan hygiejne regler, afstandskrav m.m. er håndteret af busselskab og restaurant, kan vi oplyse følgende:

Såvel busselskab og restaurant har oplyst, at de følger de af regeringen udstykkede retningslinjer og vejledninger. Vi skal også selv være ekstra påpasselige omkring afstand og hygiejne.

Bussen.

Vi kører i de sædvanlige busser.

Der må sidde en på hvert sæde, dvs. vi som vanligt sidder to og to. Men alle i kørselsretningen Og alle får udleveret et mundbind.

Der af sprittes efter hver tur.

Det anbefales, at man sætter sig på samme plads under hele turen.

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov. Der er ikke konstateret Cowid 19 på Stevns.

Vi spiser en frokostbuffet.  Det er kun vores selskab, der har adgang.

Husk afstand og at gå i samme retning omkring buffeten – altid med uret.

Der skiftes kontinuerligt serveringsbestik ved buffeten. Menukort m.m. sprittes hver gang, de har været i brug.

Der er ikke bestikkurve. Hver person får 2 sæt bestik. Brug det med omtanke.  Eks. vis et til fisk og et til de øvrige retter. Bed evt. tjeneren om ekstra bestik – hvis nødvendigt.

Der af sprittes på vandrette flader og toiletter hver time.

Der skarp fokus på hygiejne i køkken og restaurant.

Vi skal også selv være opmærksomme og bl.a. skal man benytte de fremlagte handsker ved buffeten.

Husk at holde afstand – mindst 1 m til alle andre end dem du lige følges med.

Ekstra håndhygiejne. Sprit dine hænder hver gang du går både til og fra til buffeten.

Drikkevarerne sættes for enden af hvert bord.  Vi skal selv fordele dem til bordet.

Vi sætter selv brugte tallerkener og glas for ende af bordet – ud mod gang arealet.

Bestyrelsen

 Torsdag d. 17. september - Generalforsamling

Kes årlige generalforsamling i Odd Fellow Palæet kl. 15:30.

Nærmere herom senere, der udsendes særlig indkaldelse i august måned.

Mandag d. 12. oktober – Musikaften i "Batof Station", Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg.

Som tidligere meddelt er spillestedet d. 12 oktober flyttet.

Musikaftenen d. 12 oktober 2020 er nu flyttet fra Krudttønden til Bartof Station, et spændende, velanskrevet spillested. Det ligger på Solbjergvej 3 på Frederiksberg, lige ved Frederiksberg Centret, ca. 80 m. fra Falkoner Alle, lige ved siden af Wagamama.

Bartof opfylder alle gældende coronakrav og restriktioner også omkring m.2, afstandskrav, afspritning m.m.

Bemærk at mødetidspunktet er fremrykket til kl. 18.00, og at vi slutter kl. 22.00.

Der går både bus og metro lige til døren.

Bartof opfylder alle krav og gældende restriktioner til lokaliteter, m.2, afstandskrav , afspritning m.m.

Vi må være op 80 siddende deltagere. Lige nu har 54 tilmeldt sig.

Husk mundbind og evt. jeres personlige håndsprit.

Tidsplanen for aftenen er :

Kl.18.00 åbner dørene. Vi placeres coronakorrekt efter Bartofs anvisning.
Orientering ved indgangen.

Husk mundbind.

Kl.18.15 Velkomst og orientering om processen vedr. Øl, vand og vin, og brug af baren.
Der er en sandwich til hver som sædvanlig.

Kl. 19.00 Intro til aftenen ved Ivan P. Musik og sang ved 3 bands.
Kort pause ca. 20.15.

Kl.  22.00 Afslutning - tak for i aften.

Husk tilmeldingsfristen slutter 5 oktober.

 Onsdag d. 11. november - foredrag i Odd Fellow Palæet

Erik Lindøs vil underholde og fortælle om digteren, lyrikeren, forfatteren, komponisten mm. Benny Andersen.

Kl. 11:00: Foredrag,

Kl. 13:00: Frokost m. 3 stk. Smørrebrød og drikkevarebuffet samt kaffe/te med sødt.

Kl. 15:00: Afslutning.

Max antal deltagere: 120

Tilmelding fra mandag d. 5. oktober med sidste frist til mandag d. 2. november.

Torsdag d. 10. december julefrokost i Odd Fellow Palæet

Kl. 10:30: Indgang åbnes, adgang til drikkevarebuffet

Kl. 12:00: En lækker julefrokost samt kaffe/te med sødt.

Kl. 15:30: Glædelig jul til alle

Tilmelding fra mandag d. 9. november med sidste frist til mandag d. 30.november.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsproceduren.

Foretages på hjemmesiden, www.kk-e.dk

OBS. Kun medlemmer. der betaler fuldt kontingent kan deltage i arrangementerne.

Vedr. Afbud:

Inden sidste frist, send mail til  kke-aktiviteter@kk-e.dk Husk, hvis du undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud efter fristens udløb, skal dette ske til:

Vita Seehuusen: enten til vita.seehuusen@icloud.com eller på hendes telefon, tlf.: 38 86 22 60. Eventuelt kan der ringes til KKE på telefon: 33 21 86 72.

På gensyn til arrangementerne.