Arrangementer

Arrangementer

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-120 i det enkelte arrangement. Der vil normalt være egenbetaling i kontanter, helst lige penge.

Tilmeldingsprocedure:

Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på at det enkelte arrangement har sin egen tilmeldingsperiode. Tilmelding vil være ca. 5 uger før afholdelse. Registreringssystemet, kan først benyttes fra de anførte startdatoer.

Du klikker ind på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og trykker. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt!

Hvis der er overtegnet, får du besked om at du er noteret på ventelisten.

Bliver du forhindret i at deltage er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen ugen før arrangementet, tænk på dine kolleger på ventelisten!

Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangements-stedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Efterårsprogram 2020.

Hermed efterårsprogrammet for KKE’s arrangementer i efteråret 2020. Vi måtte jo desværre aflyse forårsprogrammet allerede efter 1 arrangement, pga. Coronakrisen. Der er nu fra myndighederne givet tilladelse til, at vi igen kan samles i større forsamlinger. Så vi håber programmet kan gennemføres uden problemer og med sædvanlig stor deltagelse. Vi håber alle er kommet godt gennem denne mærkelige og vanskelige periode. Vores arrangementer håber vi, vil kunne gennemføres med det samme antal og som sædvanlig med et godt humør. Alle skal være opmærksomme på at overholde de Corona-regler, vi har lært at leve med. Det er vigtigt, at man kun deltager i arrangementerne, hvis man er frisk og rask og er sikker på ikke at være en eventuel smitterisiko. Desuden, at man overholder de til-en-hver-tid gældende afstands- og hygiejneregler. Man er velkommen til at medbringe egne værnemidler såsom håndsprit og mundbind til vores arrangementer. Vi glæder os meget til at se jer igen.

Husk fortsat medlemsnummer - også når vi mødes.

 Arrangementer

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vores arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-130 i det enkelte arrangement. Der vil være egenbetaling i kontanter, helst lige penge. Der er dog ikke egenbetaling i efterårsprogrammet 2020. Deltagere i arrangementerne skal være opmærksomme på gåture og på trapper, der skal forceres! Man må selv kunne bevæge sig rundt.

Tilmeldingsprocedure: Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren fortsat er, at man kun kan tilmelde sig 1 arrangement ad gangen, man kan altså ikke tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt! Det enkelte arrangement har sin egen tilmeldingsfrist. Tilmelding vil være 5-6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet, kan først benyttes fra den anførte startdato kl. 00.01, på hvert arrangement

Tilmelding sker som hidtil via hjemmesiden. Du klikker ind på det blå felt, herefter indtaster du medlemsnummer og sender. Du får altid en e-mail kvittering kort efter. Hvis dette ikke er tilfældet, har du brugt forkert medlemsnummer og er så ikke tilmeldt! Hvis der er overtegnet, får du besked om, at du er noteret på ventelisten. Bliver du forhindret i at deltage, er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen, ugen før arrangementet. Tænk på dine kolleger på ventelisten! Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangementsstedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

 Mandag d. 7. september – Bustur til Stevns

Kl. 09:15: Afgang fra Sjælør Stationsplads

Øl pause

Kl. 10:30: Guidet tur i Køge.

Kl. 12:00: Kørsel til traktørstedet Gjorslev Bøgeskov med indtagelse af en frokostbuffet med øl, vand og vin.

Kl. 15:30: Kørsel til Holtug kridtbrud og med kig til Gjorslev gods.

Kl. 16:30: Afgang til Sjælør stationsplads.

Kl. 17:30: Tak for i dag.

Max antal deltagere: 130

Tilmelding fra mandag d. 3. august med sidste frist til d. 31. august

 Torsdag d. 17. september - Generalforsamling

Kes årlige generalforsamling i Odd Fellow Palæet kl. 15:30.

Nærmere herom senere, der udsendes særlig indkaldelse i august måned.

 Mandag d. 12. oktober – Musikaften i Krudttønden, Serridslevvej 2. Kbh. Ø

Kl. 19:00: Dørene åbnes med frit bord valg, vi sidder ganske tæt!!

Kl. 19:15: Velkomst, udskænkning og fordeling af sandwich, én pr. mand.

Kl. 20:00: Intro ved Ivan Petersen. Derfra musik og sang fra 3 bands

Kl. 21:15: Pause

Kl. 22:30: Tak for i aften Side 2

Max antal deltagere: 110

Tilmelding fra mandag d. 31. august med sidste frist til mandag d. 5. oktober.

 Onsdag d. 11. november - foredrag i Odd Fellow Palæet

Erik Lindøs vil underholde og fortælle om digteren, lyrikeren, forfatteren, komponisten mm. Benny Andersen.

Kl. 11:00: Foredrag,

Kl. 13:00: Frokost m. 3 stk. Smørrebrød og drikkevarebuffet samt kaffe/te med sødt.

Kl. 15:00: Afslutning.

Max antal deltagere: 120

Tilmelding fra mandag d. 5. oktober med sidste frist til mandag d. 2. november.

Torsdag d. 10. december julefrokost i Odd Fellow Palæet

Kl. 10:30: Indgang åbnes, adgang til drikkevarebuffet

Kl. 12:00: En lækker julefrokost samt kaffe/te med sødt.

Kl. 15:30: Glædelig jul til alle

Tilmelding fra mandag d. 9. november med sidste frist til mandag d. 30.november.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsproceduren.

Foretages på hjemmesiden, www.kk-e.dk

OBS. Kun medlemmer. der betaler fuldt kontingent kan deltage i arrangementerne.

Vedr. Afbud:

Inden sidste frist, send mail til  kke-aktiviteter@kk-e.dk

 Husk, hvis du undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud efter fristens udløb, skal dette ske til:

Vita Seehuusen: enten til vita.seehuusen@icloud.com eller på hendes telefon, tlf.: 38 86 22 60. Eventuelt kan der ringes til KKE på telefon: 33 21 86 72.

På gensyn til arrangementerne.

Forårsprogram 2020.

Dette er så programmet for foråret 2020, håber det vil falde i jeres smag! Vi i bestyrelsen glæder os til igen at se så mange af jer som muligt. Husk fortsat medlemsnummer, når vi mødes.

Onsdag den 19.februar: Fhv. drabschef Ove Dahl fortæller om sit virke inden for politiet.

Vi mødes i Odd Fellow Palæet, Kongesalen på 3.sal, kl. 11.00.(elevatoradgang) i Bredgade 28. (Metro St. Marmorkirken er nærmest). Vi regner med et spændende foredrag om et meget aktuelt emne. Kl. 13, frokost med drikkevarebuffet og 3 stk. smørrebrød, kaffe/the med sødt, vi slutter kl. 15.

Prisen er 100 kr. kontant ved indgangen. Tilmelding: fra mandag den 6. januar med sidste frist mandag den 10. februar.

Torsdag den 19. marts: KKE´s årlige Generalforsamling kl. 15.30.

Vi mødes i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, i koncertsalen.1.sal, kun trapper Nærmere herom i februar, hvor særlig indkaldelse udsendes.

Tirsdag den 28. april: Byvandring i Køge og besøg på Stevns.

Afgang fra mødestedet: Sjælør Stationsplads kl. 9.15.
Pause under vejs til Køge. Vi møder vores guider på Torvet i Køge kl. 10.30. kl. 12 kørsel mod traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, hvor vi nyder deres frokostbuffet kl.12.45 – 15.30 incl. Drikkevarer (nærmere herom i bussen). Kl.15.45 – 16.30 besøg ved Holtug kridtbrud og udefra kig på Gjorslev Gods.
Vi slutter på Sjælør ca. kl. 17.30.
Max deltagerantal 130. Pris 100 kr. der opkræves kontant i bussen. Tilmelding fra mandag den 9. marts, sidste frist mandag den 20.april.

Mandag den 25. maj: Bustur til Skåne, med besøg i Sofiero Slotspark og frokost på Röstånga Gästgiveri/landevejskro.

Afgang fra Mødestedet: Lyngby Stationsplads (østsiden) kl. 08.30, gå til højre 150 meter ud for Netto, her skulle busserne vente på os.
Vi sejler med færge Helsingør – Hälsingborg. Vi holder om muligt en strække- ben-pause på vejen. Vi skal være ved Sofiero’s indgang senest kl. 10.45, hvor vi møder vores guider og har en vandring på 1 time. Afgang med bussen 12.15 mod Röstånga (50 km). Her nyder vi en 2 retters menu (hovedret og dessert) + drikkevarer. ca. 13.00 – ca. 15.30. Busserne tager nu turen mod Malmø og vi passerer Øresundsbroen og forventer at være på Sjælør Stationsplads ca. 18.00 efter en dejlig forårstur.

Max deltagerantal 130. Pris 100 kr. betales kontant i bussen, når vi kører fra Lyngby Station kl. 8.30.Tilmelding fra mandag den 13. april, sidste frist mandag den 18. maj.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsfristerne og tilmeldingsproceduren. Tilmeld dig online her på siden.
Kun medlemmer der betaler fuldt kontingent kan deltage i vore arrangementer.

Vedr. afbud:
Inden fristernes udløb mail til: kke-aktiviteter@kk-e.dk

Husk, hvis du undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud, efter fristernes udløb skal dette ske til Vita Seehuusen: enten til vita.seehuusen@icloud.com eller tlf. 38 86 22 60. Eventuelt kan der ringes til KKE på telefon 33 21 86 72.

Velkommen til arrangementerne og på gensyn

Bestyrelsen