Arrangementer

Arrangementer

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil normalt kunne deltage 120 i det enkelte arrangement, medmindre andet er anført. Der vil indtil videre ikke være egen betaling .

Deltagere i arrangementerne skal være opmærksomme på gåture og på trapper der skal forceres! Man må selv kunne klare at bevæge sig rundt!

Tilmeldingsprocedure:

Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på at tilmeldingsproceduren fortsat er, at man kun kan tilmelde sig 1 arrangement ad gangen, man kan altså ikke tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt!

Det enkelte arrangement har sin egen tilmeldingsfrist. Tilmelding kan ske ca. 5 uger før afholdelsen. Sidste frist normalt mandag ugen før arrangementet. Registreringssystemet, kan først benyttes fra den anførte startdato kl. 00.01, på hvert arrangement.                                 Tilmelding sker som hidtil via hjemmesiden. Du klikker ind på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og sender. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt!

Hvis der er overtegnet, får du besked om, at du er noteret på ventelisten.

Bliver du forhindret i at deltage, er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen, ugen før arrangementet. Tænk på dine kolleger på ventelisten!

Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangements-stedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Efterårsprogram 2021.

Kære medlemmer

Corona problemerne er jo på nuværende tidspunkt (juni 2021) desværre ikke overstået, det kan begrænse eller ændre muligheden for at gennemføre det planlagte, herunder deltagerantallet.

Deltagelse er på eget ansvar, Corona-Pas skal medbringes. Det er vigtigt, at man kun tager med, hvis man er frisk og rask og ikke er en smitterisiko for andre.

Det er også vigtigt, at man overholder de til en hver tid gældende afstands-og hygiejneregler og f.eks. medbringer mundbind og evt. håndsprit.

Vi i bestyrelsen håber, at alle er kommet godt igennem foråret, er vaccinerede, er raske og friske, og at vi kan gennemføre vores arrangementer med så mange af jer som muligt, medbringende det sædvanlige gode humør + Corona-Pas. Vi glæder os til gensynet fra september.

Husk fortsat medlemsnummer, også når vi mødes.

Hermed programmet for efteråret 2021, det er planlagt i håbet om at evt. corona restriktioner ikke vil hindre afviklingen. 

Onsdag den 1. september : Sorø, Akademiet, Klosterkirken og Parnasparken

Afgang fra mødestedet: Sjælør Stationsplads kl. 9.30.

Ankomst til Sorø Akademi kl. 11

Rundvisning i 2 grupper på skolen og i klosterkirken, hvis denne er åben. Området har huset Absalons cistercienser kloster i årene 1181-1586, efter reformationen oprettede Frederik 2. Sorø akademis skole, herudover har der været 3 akade- mier (højere læreanstalter) Christian 4. i 1600-tallet, Frederik 5. i 1700-tallet og Frederik 6. i 1800-tallet. Nu er der gymnasium med kostskole, drevet af staten og ejet af Sorø Akademis Stiftelse.

Efter rundvisningen kørsel til spisning på Restaurant PARNAS i Parnasparken ca. 12.30, mulighed for travetur i parken efter spisningen.

Afgang ca. kl.15.45. Vi slutter på Sjælør Stationsplads ca. kl. 17.15.

Max. Deltagerantal 80

Tilmelding fra mandag den 19. juli, sidste frist mandag den 23.august. 

Onsdag den 22. september: Meteorolog Jesper Theilgaard fortæller om sit arbejde omkring klimaændringer og hvad det kan komme til at betyde for os alle i fremtiden, foredraget hedder: ”mellem orkaner og klimaændringer”

Vi mødes i Odd Fellow Palæet, Koncertsalen på 1.sal, kl. 11.00 i Bredgade 28.(elevatoradgang håber vi er fuldført) Metro St. Marmorkirken er nærmeste offentlige transport.  Vi regner med et spændende og meget aktuelt foredrag.          Kl. 13, frokost med drikkevarer og 3 stk. smørrebrød, kaffe/the med sødt, vi slutter kl. 15.

Tilmelding: fra mandag den 9. august, med sidste frist mandag den 13. sept. 

Torsdag den 7. oktober: KKE´s årlige, men udsatte generalforsamling kl. 15.30.

Vi mødes som sædvanligt i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, i koncertsalen.1.sal,

Nærmere herom i september, hvor særlig indkaldelse udsendes. 

Onsdag den 20. okt. Kl. 17.00 Det Ny Teater, vi skal opleve det af de fleste kendte stykke ”Spillemand på en tagryg ” med Tommy Kenter i hovedrollen.

Vi mødes i den store teaterfoyer, hvor der er garderobe og hvor der er sørget for velkomstbobler. Efterfølgende går vi i kælderen til teaterrestauranten og spiser. Forestillingen starter kl. 20.00.

Eventuel drinks i pausen under forestillingen er for egen regning og på eget initiativ.

Max. Deltagerantal 100.

Tilmelding fra mandag den 16. august, sidste frist mandag den 11. oktober.

Torsdag den 9. dec.: Julearrangement i Odd Fellow Palæet. Bredgade 28

Adgang fra kl. 10.30, der vil være drikkevarebuffet hele tiden.

Frokost fra kl. 11.30 Vi regner med en hyggelig julefrokost i den store sal på 1. som vi plejer og slutter omkring kl. 15.30.

Tilmelding fra mandag den 25. oktober, sidste frist mandag den 29. november.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsfristerne og tilmeldingsproceduren. Tilmeld dig online på vores hjemmeside.

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-120 i det enkelte arrangement. Der vil normalt være egenbetaling i kontanter, helst lige penge.

Tilmeldingsprocedure:

Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på at det enkelte arrangement har sin egen tilmeldingsperiode. Tilmelding vil være ca. 5 uger før afholdelse. Registreringssystemet, kan først benyttes fra de anførte startdatoer.

Du klikker ind på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og trykker. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt!

Hvis der er overtegnet, får du besked om at du er noteret på ventelisten.

Bliver du forhindret i at deltage er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen ugen før arrangementet, tænk på dine kolleger på ventelisten!

Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangements-stedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Kun medlemmer der betaler fuldt kontingent kan deltage i vore arrangementer.

Vedr. afbud:

Inden fristernes udløb mail til:   kke-aktiviteter@kk-e.dk

Husk, hvis du undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud, efter fristernes udløb skal dette ske til Vita Seehuusen: enten til  vita.seehuusen@icloud.com ,eller tlf. 38 86 22 60.  Eventuelt kan der ringes til KKE på telefon 33 21 86 72.

Velkommen til arrangementerne og på gensyn

Bestyrelsen