Udskriv 

BERETNING PÅ KKE´S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 14. MARTS 2018


Efter generalforsamlingen d 14 marts 2017 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge – Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen, Henning Petersen og Inga Hansen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske administrative hjælp på kontoret fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel.
 
Vi har en god kontakt til FTF, selv om vi ikke er en forhandlingsberettiget organisation. Det er Leif Groth og Jens Ahm der er vores kontaktpersoner der.

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmings Gade. Vi håber det kan vare ved, også selv om det skulle ske at FTF og LO fusionerer. Det har været under drøftelser i et par år, men er endnu ikke afklaret.

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder i foreningsåret.

Lige nu er 375 medlemmer tilknyttet vores forening, 273 seniorer, 31 arbejdsaktive, og 71 ventelistemedlemmer. Det er et fald på 25 medlemmer i forhold til sidste år, men det jo en forventelig udvikling, da vi jo er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er venteliste- medlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os når I går på pension.

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med ca. 25 – 30 om året.

Primo 2015 – 459.

Primo 2016 – 423.
 
Primo 2017 – 400.

Primo 2018 – 375.

Hvis det fortsætter i den takt har vi ca. 10 -12 år tilbage som forening. Afgangen sker primært fra de arbejdsaktive og ventelistemedlemmerne.

Vi har haft bestyrelsesmedlemmer på kursus et par gange i det forløbne år. Dels vores regnskabs -og medlemssystem som vi gerne vil udvikle mest muligt, herunder styring af vores hjemmeside og IT anvendelse, og også på grund af den nye lovgivning om datasikkerhed, som er særdeles vanskelig. Vi har deltaget i kurser herom arrangeret af FTF. Det er fortsat uafklaret hvor mange registre man må have osv.

Vores regnskabssystem fungerer fint.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk også rigtig godt. Det er dog meget vigtigt at I der tilmelder jer et arrangement ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det er desværre sket, flere gange, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket om de har fået en mailkvittering på at de er tilmeldt. For får man ikke en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert at pågældende ser det, eller først sent opdager det, og reagerer. Så står vi med en person der siger jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs, for så er der jo ikke plads hvis den der fejlagtigt er tilmeldt dukker op. Vi kan ikke se hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks man tilmelder sig.

Vi kunne jo beslutte, at man skal medbringe mailkvittering som dokumentation til vores arrangementer for at komme med. Men det bør vel næppe blive nødvendigt.

Så vær opmærksomme.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb. Det er forbedret væsentligt. Udeblivelse er blevet meget færre. Der er dog sket en stigning i antal afbud der modtages bare1 til 2 dage før arrangementet. Sygdom er hver mands eje og det er selvfølgelig ok, men husk nu at skrive de arrangementer I melder jer til ind i jeres kalender, måske med en erindringsdato ugen før.

Nyhedsbreve har vi udsendt 5 af, og på hjemmesiden kan I se det vi har fået fra Tryg forsikring, Forbrugsforeningen og Lån og Spar.

Kontingentet er fortsat 1200.- kr. årligt og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april.

Vi har haft 9 arrangementer i 2017- med stor tilslutning og gode tilbagemeldinger. Det har været et godt arrangement år. Og heldigvis har I syntes rigtig godt om det. Der kommet rigtig mange fine tilkendegivelser og ønsker om, at vi fortætter i samme spor. Især de 2 aftenarrangementer -musikarrangementet i Klondyke og teaterbesøget på Betty Nansen ønsker mange bliver en fast bestanddel. Det vil vi forsøge at gøre.

Kort om arrangementerne:

Første arrangement afholdtes i Rådhusets festsal 8. februar 2017. Det var forfatter og journalist Leif Davidsen, der levende underholdt om sine oplevelser i Rusland, sit forfatterskab fra den tid, og tiden som korrespondent for Danmarks Radio. Levende og spændende. Han blev imponeret over at der var sat en fotostat op af ham ved indgangen. Godt tænkt Kirsten Bendix.

Vi sluttede med den sædvanlige frokost med et par øl, vand og vin og hyggelig stemning. Der deltog 134.

Generalforsamlingen var det andet arrangement, og afholdtes d. 14. marts 2017 her i salen. Det holder vi jo nu om eftermiddagen, så også de arbejdsaktive kan være med. Det lykkedes i nogen grad.

Det var en rigtig god eftermiddag/aften med indlæg og konkurrence med gavekurv fra Tj. Md´s forsikring, der jo med Interesseforeningen er vores rigtig gode sponsorer. Vi er jo heldigvis mange der er forsikret der, og den dag var det 117, og det hjælper jo på tilskuddet. Det er et rigtig godt forsikringsselskab som vi varmt kan anbefale. Det er det forsikringsselskab i Danmark der iflg. den seneste markedsundersøgelse har den største kundetilfredshed. De er også repræsenteret her i dag, og har senere et kort indlæg om seneste nyheder. Vi var 167 medlemmer.

Vi fik en rigtig god frokostmenu, med hvad dertil hører, og ingen gik tørstige hjem.

3` arrangement d. 3. maj 2017, var Besøg på Tøjhusmuseet hvor museumsinspektør Jacob Seerup, ham der i 2016 fortalte om flåden, var rigtig i sit es, meget levende og ikke til at stoppe. Desværre måtte vi jo deles op i grupper, og der var vist en enkelt gruppe der ikke fik en helt som livlig og underholdende rundtur.

Til gengæld havde vi en dejlig vandretur til Ravelinen, i strålende solskinsvejr, hvor indtog en formidabel frokost. Ingen ganer var tørre, og det var svært at forlade stedet. En dejlig eftermiddag. Vi var 140 deltagere.

4`arrangement var forårsudflugten med bus til Gavnø Slot d. 23.maj 2017. Vi fik en dejlige køretur til Gavnø, med pitstop, ved Villa Galina med kolde øl og vand. Skønt vejr som sædvanligt.

I Gavnø blev vi – med møje og besvær- delt op i 4 hold med lokale guider. Det var svært at holde samme på tropperne, men det gik fint, og det var en god oplevelse at høre om slottets historie og tidligere beboere. Vi kom også i Gavnøs lokale kirke.

Vi fik endnu en oplevelse ved frokosten som var buffet. Vi elsker jo ikke ligefrem buffet, men det er desværre ofte den eneste måde hvorpå mange restauranter kan betjene så mange som vi er. Vi er jo meget disciplinerede …………….. snapseproblemet blev løst – de måtte til købmanden -, men fremragende mad og lokale øl. 122 deltog i arrangementet.

Efter sommerpausen…

5´arrangement d. 12. september 2017 var sensommerudflugten til Ystad og Glimmingehus. En guidet byrundtur i Walanders fodspor. En god gåtur med et par engagerede guider, der delte rundhåndet ud af øl og snapseboner, til brug ved den fantastiske buffet vi fik på den nærliggende hotelrestaurant. Det var en rigtig flot og veltillavet frokost vi fik der, og det var buffet, hvor vi rigtig oplevede den – disciplin eller mangel på samme som blev udvist i den alenlange kø, der desværre var til fadende. En del småbrok, som dog blev afløst af usigelig glæde og munterhed, da det viste sig, at de udleverede boner kunne veksles til både øl, snaps, bitter, cognac, Bailey og Whisky. Høj stemning da vi kørte til Glimmingehus, hvor vi lige nåede – lidt småvåde af regn at kigge ind i borgruinen, inden den lukkede. Der deltog 118 i arrangementet.

6`arrangement d. 9. oktober 2017 var musikarrangementet i Krudttønden. God, høj og levende musik, præsenteret af Ivan Pedersen. Fuld knald på Frede Fup og Ivan P´s. band Sing Sing, med kendte musikere og sange man kan huske fra vore lidt yngre dage. Høj stemning og fri bar sikrede en rigtig god og festlig aften. Mange har tilkendegivet at det bør være en fast begivenhed hvert efterår. 86 deltog i arrangementet.

7´arrangement var d. 24. oktober 2017, et foredrag i festsalen af Lars Hovbakke Sørensen om De dansk Vestindiske Øer og historien bag. Et interessant og givende foredrag, der sluttede med den sædvanlige frokost med et par øl, vin og vand, og sædvanlig god stemning. 112 medlemmer deltog.

8` arrangement var den – nu årlige teatertur – i Betty Nansen teatret 9 november 2017. Musikteaterforestillingen Efter Brylluppet var et hit. En rigtig god og festlig forestilling med et muntert og levende foredrag af teaterinstruktøren Peter Langdal i storform. Vi fik driks og snacks. En rigtig god aften. 83 deltog i arrangementet.

9´arrangement var 7. december 2017 – var den traditionelle julefrokost har i festsalen. 183 medlemmer var tilmeldt, men vi endte på 170.

Vi sad i den smukt opdækkede festsal med glade og humørfyldet medlemmer. En rigtig dejlig julefrokost, med dejlig mad, og rigeligt at drikke. Mandelgave på hvert bord, og gode og konstruktive forhandlinger mellem bordene, omkring fordeling af ” overskydende” snaps, cognac og Bailey. Der var høj stemning ved de 17 veldækkede borde, og ingen gik tørstige hjem ved 15.30 tiden. Vi fik ønsket hinanden glædelig jul og godt nytår.

Vi kan med erfaringen fra de 2 sidste år, at der ikke har deltaget over 86 i aftenarrangementerne, mens gennemsnittet ved de øvrige arrangementer er 132.

Vi vil derfor ikke booke mere end 85 -90 pladser til musik og teaterarrangementerne. Jeg vil derfor gentage det jeg nævnte i indledningen. Der er sket et fald i udeblivelser – det er positivt. Men en markant stigning i afbud efter tilmeldingsfristens udløb, og det er ikke indtrykket, at det er på grund af opstået sygdom. Vi/ I kan kun forebygge det ved at huske at skrive datoerne ind i jeres kalender, og måske også en uge før, så man hvis man har forregnet sig, kan nå at meddele afbud inden fristens udløb. Der er ærgerlige penge vi må af med.

1132 har deltaget i arrangementerne. Vi har brugt 720.000.- kr. på arrangementerne sv. til en gennemsnitsudgift på 640.-kr. pr. person pr. arrangement.

Når tilskuddet fra Interesseforeningen er trukket fra, har vores nettoudgift, som er det der belaster vores budget, været ca. 277.000.-kr., 245.-kr. pr. deltager pr. arrangement. Det kan vi vist godt være tilfredse med.


Tak til jer / medlemmerne for en god og positiv modtagelse af vores arrangementer, og tak til bestyrelsen og til aktivitetsudvalget for et godt, konstruktivt og humørfuldt samarbejde.


Finn Andersen