Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen marts 2019

Bestyrelsen består af foreningens formand samt 8 bestyrelsesmedlemmer.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Navn Titel Opgaveområde
Finn Andersen Formand
Leif Groth Næstformand Fag- og tjeneste- mandspensionsområdet

 

Inge-Lise Bækmand Kasserer Økonomi, regnskab m.m

 

Jens Ahm Sekretær Administration, nyhedsbreve

 

Gunnar Petersen Koordinator aktivitetsudvalg Medlemsforhold, arrangementer

 

Vita Seehuusen Medlemsforhold Medlemsforhold, arrangementer

 

Thorkild Andersen Økonomi og systemadm. Økonomi og administration

 

Henning Petersen Administration Administration og hjemmesideansvarlig

 

Gunnel Arnesen Sekretariat Medlemsforhold og sekretariatsfunktioner

 

Foreningen har ikke et egentligt sekretariat. Opgaverne varetages af bestyrelsen bistået af ansat kontorhjælp Gunnel Arnesen.

Postadressen er Københavns Kommunes Embedsmandsforening, Niels Hemmingsens Gade 20 B,  1153 K.

Der er ikke medlemsadgang i almindelighed, da foreningen deler kontorfaciliteter med en anden organisation.

Formand og bestyrelse kan i almindelighed kontaktes pr. telefon på hverdage mellem kl. 10 og 14 på telefon 33218672, der passes af et call-center. Man kan lægge besked om hvem man ønsker at tale med, emne telefon nr. og e-mail, hvorefter man hurtigt bliver kontaktet af bestyrelsen.

I perioden 15. juni til 1. august træffes bestyrelsen ikke - sommerferielukning.

Vi opfordrer medlemmerne til at kommunikere med foreningen på e-mail alene på foreningens mailadresse:      kke@kk-e.dk