Medlemskab

Ændring af medlemsform m.m.

Hvis man ønsker at ændre sin medlemsform, f.eks. fra ventelistemedlemskab til fuldt medlemskab i forbindelse med pensionering , skal man maile til foreningen kke@kk-e.dk med angivelse af navn, cpr.nr. og den ønskede ændring.

Eventuel udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Du kan også meddele andre ændringer, som f.eks. ændring af bopæl og e-mailadresse ved brug af denne blanket.

Du skal blot udfylde blanketten og sende den til Københavns Kommunes Embedsmandsforening, Niels Hemmingsens Gade 20 baghuset, 1153 København K eller sende pr. mail til kke@kk-e.dk