Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 1, juni 2019

Formanden har ordet.

Sommeren er over os, og vi ser frem til, at den måske kan blive lige så flot som i 2018.
Vi har nu afsluttet vores forårsarrangementer med en dejlig sejltur på Øresund, besøg på Flakfortet og i Dragør. Vejret holdt sig igen på den fine side. 134 deltog. Dejlig afslutning på forårssæsonen.

Aktivitetsudvalget har sammensat et spændende efterårsprogram, som vi håber mange vil tilslutte sig.

Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren fortsat er, at hvert arrangement har sin egen tilmeldingsperiode og tidsfrist.

Husk også at tilmelding er bindende. Læs programmet og notér i kalenderen, hvornår der er tilmeldingsfrist.

Efterårsprogrammets datoer er:

Onsdag den 28. august. Guidet Havnerundfart. Frokost på Ravelinen.
Torsdag den 19. september. Foredrag i Odd Fellow Palæet. ved Torben Nielsen – Årets gang i kongehuset.

Onsdag den 9. oktober. Musikaften i Krudttønden.

Torsdag den 7. november. Teateraften i Betty Nansen Teatret. ”En skærsommernats Drøm”.

Tirsdag den 10. december. Den traditionelle julefrokost. Odd Fellow Palæet.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.

På glædeligt gensyn til efterårets arrangementer.

Mange hilsener

Finn Andersen
Formand

Nyt fra KKE

Aktivitetsprogram for efteråret 2019

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100 -120 i det enkelte arrangement. Der vil normalt være egenbetaling i kontanter - helst lige penge.

Tilmeldingsprocedure:

Obs. Obs. Obs. Vær fortsat opmærksom på at tilmeldingsproceduren i programmet. Man kan ikke længere tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt! Tilmelding til det enkelte arrangement vil være ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet kan først benyttes fra den anførte startdato på selve arrangementet .

Baggrunden for vores beslutning er de mange henvendelser om overtegning på et tidligt tidspunkt og de mange afbud efter fristens udløb, hvor mange forklaringer er angivet! Derfor er proceduren fremover: Hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist.

Tilmelding sker som hidtil via systemet.

Du klikker ind http://kk-e.dk/arrangementer/ (menupunktet: arrangementer) på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og trykker. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt! Hvis der er overtegnet, får du besked om, at du er noteret på ventelisten.
Bliver du forhindret i at deltage er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen ugen før arrangementet - tænk på dine kolleger på ventelisten!

Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangementsstedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Husk fortsat dit medlemsnummer - også når vi mødes.

Onsdag den 28. august 2019.
Guidet havnerundfart, Nordre Toldbod 7, By & Havns bygning, ”vand-trapperne” ved pavillonerne.
Mødested: Nordre Toldbod 7, By & Havns bygning, ”vand-trapperne” ved pavillonerne, kl. 09.45.
Max. Deltagerantal 133. Pris 100 kr., der opkræves kontant ved mødestedet.
Sejltur med Canal Tours i delvist overdækket båd. Husk derfor praktisk overtøj, hvis vejret mod forventning ikke arter sig. Turen går rundt i hele havnen med eventuelle stop undervejs. Der sluttes i Christianshavns Kanal ved Torvegade kl. ca. 13. Vi byder på vand/øl og snacks ombord. Toilet forefindes på båden. Herefter går vi til restaurant Ravelinen, hvor vi får det kolde bord inklusive øl/vand/snaps/vin samt kaffe/the med sødt. Arrangementet slutter kl. 17.

OBS.: TILMELDING FRA MANDAG DEN 15. JULI MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 19. AUGUST.

Torsdag den 19. september 2019.
Mødested: Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, kl. 11.00.
Pris 100 kr. der opkræves kontant ved indgangen.
Torben Nielsen, som har arbejdet i kongehuset i 40 år, og blandt andet har deltaget i de kongeliges rejser rundt i Riget, fortæller om ”Årets gang i Kongehuset” i en power point præsentation.
Der er efterfølgende drikkevarebuffet og fra kl. 13 frokost med 3 stk. smørrebrød p.p., kaffe/the med sødt.
Arrangementet slutter kl. 15.

OBS.: TILMELDING FRA MANDAG DEN 5. AUGUST MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 9. SEPTEMBER.

Onsdag den 9. oktober 2019.
Musikaften.
Mødested: ”Krudttønden”, Serridslevvej 2, kl. 19.00.
Max. Deltagerantal 110. Pris 100 kr., der opkræves kontant ved indgangen.
Dørene åbner kl. 19 med frit bordvalg. Vi sidder ganske tæt. Der bliver serveret en sandwich til hver, hvortil der er drikkevarer. Intro ved Ivan Petersen hvorefter der er musik og sang fra 3 bands, der underholder indtil omkring kl. 22.30., hvorefter arrangementet slutter.

OBS.: TILMELDING FRA MANDAG DEN 26. AUGUST MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 30. SEPTEMBER.

Torsdag den 7. november 2019.
Teateraften.
Mødested: Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57 kl. 18.30.
Max. Deltagerantal 80. Ingen egenbetaling, kun billetudlevering ved indgangen.
Vi skal opleve ”En Skærsommernats Drøm” af William Shakespeare. Velkomstbobler og intro ved direktør Elisa Kragerup. Forestillingen begynder kl. 20.00, og forventes afsluttet ca. kl. 22.30.

OBS: Hvad der nydes ud over "bobler" er for egen regning.

OBS.: TILMELDING FRA MANDAG DEN 23. SEPTEMBER MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 28. OKTOBER.

Tirsdag den 10. december 2019.
Julefrokost
Mødested: Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, kl. 10.30.
Ingen begrænsning i deltagerantal og ingen deltagerbetaling.
Ved mødetidspunktet vil der være opstillet drikkevarebuffet. Julefrokosten serveres fra kl. 11.30.
Arrangementet slutter kl. 15.30.

OBS.: TILMELDING FRA MANDAG DEN 28. OKTOBER MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 2. DECEMBER.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsfristerne og den nye tilmeldingsprocedure. Tilmeld via onlinetilmelding på KKEs hjemmeside www.kk-e.dk.
TILMELDING ER BINDENDE.

OBS. KUN MEDLEMMER DER BETALER FULDT KONTINGENT KAN DELTAGE I KKEs ARRANGEMENTER.

Ved AFBUD:

Inden tilmeldingsfristernes udløb meldes afbud til kke-aktiviteter@kk-e.dk.
Husk, hvis du undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud efter fristens udløb skal dette ske til Vita Seehuusen: vita.seehuusen@icloud.com, telefon 38 86 22 60 eller eventuelt til KKE på telefon 33 21 86 72.

OK 18

KKE minder om aftalen for de tjenestemænd, der fortsat er i arbejde, og har fuld pensionsalder (37 år). Der bliver fra 1. januar 2019 kvartalsvis afsat 15 % af skalatrinlønnen, der udbetales som et engangsbeløb den dag tjenestemanden går på pension. I betragtning af at pensionen ikke kunne øges ud over de 37 års pensionsalder, må man sige, at det her er en mærkbar ændring, hvor formålet har været at fastholde ældre tjenestemænd til arbejdsmarkedet. Men som nævnt gælder det kun tjenestemænd, der fortsat er i arbejde, og samtidig har opnået 37 års pensionsalder.
HUSK DERFOR, AT NÅR DU GÅR PÅ PENSION, OG OPFYLDER OVENNÆVNTE BETINGELSER, SKAL DETTE SKE TIL UDLØBET AF ET KVARTAL FOR AT FÅ MAKSIMALT UDBYTTE AF ORDNINGEN.

MOBILE PAY

På KKEs generalforsamling i marts blev det foreslået, at det skulle være muligt at betale via Mobile Pay til KKEs arrangementer - herunder at det skulle være muligt at betale forud, så der ikke skulle bruges tid på betalingen ved arrangementsstederne.
Bestyrelsen har drøftet forslaget, og finder det umiddelbart for dyrt og administrativt besværligt at indføre. For foreninger skal anvendes ”My Shop”, hvilket kræver forskellig dokumentation inden oprettelse og godkendelse hos Skat. Hertil kommer, at det koster rimeligt meget at få systemet oprettet, ligesom man skal betale et beløb pr. transaktion. Man skal op over 100.000 transaktioner om året for at få en rimelig pris pr. transaktion. Af samme årsag har vi også valgt at undlade Dankort betaling via Nets. Endvidere vil indførelse af Mobile Pay betyde et stort merarbejde for vores kasserer, der så skal bogføre og registrere hver enkelt indbetaling.

De fleste arrangementer har en egenbetaling på 100 kr., hvilket må være en mulighed for alle at bruge. De fleste mødesteder er i det centrale København, så man kommer sandsynligvis forbi flere hæveautomater undervejs.

Men dejligt at medlemmerne kommer med forslag til foreningen. Vi vil altid se på det med positive briller.

Ny opdateret hjemmeside

KKEs hjemmeside har fået nyt udseende, men har de samme funktioner som hidtil – blot i en anden opstilling. Kig ind på den nye side ”Galleri”, hvor der vil være enkelte billeder fra arrangementer.

Nyt fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

http://www.ftf.dk/
Islands Brygge 32 D | 2300 København S | Telefon: 35 24 60 00.

Fra Fagbevægelsens Hovedorganisation er modtaget:

Stabil lønudvikling: Plads til højere lønstigninger.

Lønstigningerne på DA-området var stabile i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 2018. ”Der er fortsat tale om en moderat lønudvikling set i lyset af konjunkturforbedringen, og der er plads til højere lønstigninger”, siger FHs cheføkonom, Allan Lyngsø Madsen på baggrund af netop offentliggjorte løntal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Nye tal fra DA viser, at den årlige lønstigningstakt på DA-området i 1. kvartal 2019 var 2,5 pct. Dermed er lønvæksten uændret i forhold til både 3. og 4. kvartal 2018. Lønstigningerne er tiltaget fra godt 2 pct. i 2015 til 2½ pct. i 2018, mens beskæftigelsen er steget med godt 180.000 personer i samme periode.

Det seneste år har lønstigningstakten været stabil, og der er altså fortsat tale om en moderat lønvækst set i lyset af rekordhøj beskæftigelse, faldende arbejdsløshed og virksomhedernes stærke konkurrencekraft, siger Allan Lyngsø Madsen.

Der er udsigt til, at lønstigningstakten stiger i de kommende år. FH forventer en lønvækst på 2,7 pct. for hele 2019 stigende til 3,0 procent i 2021.

Det er helt naturligt, at lønstigningstakten stiger i løbet af opsvinget. Det er et tegn på, at vi for alvor har lagt en historisk lang og dyb krise bag os, som virkelig har sat sine spor på det danske arbejdsmarked, siger Allan Lyngsø Madsen og fortsætter:

Højere lønstigninger er aktuelt ikke tegn på overophedning. Arbejdsmarkedet nærmer sig normaltemperatur, og derfor er det også forventeligt med en lønstigningstakt i mere normale størrelser.

Så må vi håbe, at der her også kommer offentligt ansatte og pensionister til gode.

Medlemsgoder:

Lån & Spar Bank A/S

KKE har indgået samarbejdsaftale med Lån & Spar Bank A/S

Du kan læse mere om dine fordele i KKE Bank http://www.lsb.dk.  Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på telefon: 33 78 19 68.

Tryg Tjenestemændenes Forsikring
Ramsingsvej 28 A
2500 Valby

Tlf: 70 33 28 28
Fax: 44 20 66 28
E-Mail:  tjm@tryg.dk
Hjemmeside  www.tjm-forsikring.dk

Du kan også kontakte din lokale forsikringstillidsmand, såfremt du har yderligere spørgsmål.

Medlemstilbud – Forsikringer fra Tjenestemændenes Forsikring.

Som medlem af KKE kan du tegne dine private forsikringer hos Tjenestemændenes forsikring. Du får gode forsikringer til gode priser. Du kan bl.a. forsikre indbo, villa, hund, ulykkesforsikring, bil, motorcykel m.v.

Tjenestemændenes Forsikring er et lukket selskab, der kun forsikrer medlemmer af faglige organisationer, der er indgået aftale med. Attraktiv pris og høj kvalitet.

Med en sluttet kundekreds bruger vi ikke kræfter på at erobre nye markeder. Vores administrationsomkostninger er næsten det halve af andre forsikringsselskabers. Det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle vores kunder. Er du medlem af Embedsmandsforeningen og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også blive forsikret til samme priser.

Ingen selvrisiko og skadesdækning uden prisstigning på langt de fleste af vores forsikringer

Du kan tegne:

• Familieforsikring/indbo
• Villaforsikring
• Ulykkesforsikring
• Bilforsikring (inkl. trækkrog og vejhjælp)
• Motorcykelforsikring
• Knallertforsikring
• Campingvognforsikring
• Rejseforsikring
• Fritidshusforsikring
• Hundeforsikring
• Elektronikforsikring sammen med Familieforsikring

Ring på tlf. 70 33 28 28 og hør, hvor nemt du bliver kunde hos Tjenestemændenes Forsikring.

Læs mere på http://www.tjm-forsikring.dk  hvor du også kan se aktuelle tilbud og gode råd mod indbrud, skybrud og andre ulykker.

Se aktuelle priser og bestil forsikringscheck.

Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed. Det giver garanti for økonomisk soliditet. Rundt om i hele landet supporterer 81 forsikringstillidsmænd med alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer og anmeldelser af skader. Herudover varetager 50 ansatte i Valby kundeservice, skadebehandling og administration.

Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen yder støtte til KKEs medlemsrettede aktiviteter som medlemsmøder og sociale arrangementer i forhold til det antal medlemmer der deltager, som er forsikret i Tjenestemændenes Forsikring.

Lej feriehuse gennem Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen.

Forsikringsagenturforeningen har besluttet at investere i to ferieboliger - en bolig ved Blåvands Huk og en bolig i Prag.

Medlemmer af Embedsmandsforeningen, der har sine forsikringer i forsikringsforeningen, kan leje boligerne, der året rundt koster 3.500 kr. pr. uge. Seniorer kan leje på lige fod med øvrige, dog således at de ikke har fortrinsret i højsæsonen.

Oversigt over ledige ferieboliger og bestilling af feriebolig sker via Forsikringsagentur-foreningens hjemmeside.

Kontakt: Forsikringsagenturforeningen, Søndermarksvej 16, 2500 Valby, tlf. 36 13 25 24

Alle KKE medlemmer, der betaler fuldt kontingent, kan selvfølgelig deltage i KKEs arrangementer, også selvom man ikke er forsikret i Tryg Tjenestemænd.

Forbrugsforeningen

Indkøb med rabat m.m.  Der henvises til:  http://www.forbrugsforeningen.dk
Kontakt: Forbrugsforeningen af 1886, Knabrostræde 12, 1210 København K, Telefon 33 18 86 00 Fax 33 15 87 60 fbf@forbrugsforeningen.dk

Forbrugsforeningen udsender jævnligt medlemstilbud fra de forskellige leverandører. Tilmeld dig derfor Forbrugsforeningens Nyhedsbrev og hold øje med Forbrugsforeningens hjemmeside.

Kontingentfrihed første år til Københavns Kommunes Embedsmandsforenings medlemmer.

Vi har nu indført kontingentfrihed i de første 12 måneder for alle nye medlemmer af Forbrugsforeningen. Det betyder, at nye medlemmer får det første års medlemskab helt gratis.

Fortæl det til dine medlemmer

Vi synes, at alle jeres medlemmer skal kende til denne fordel. Vi vil derfor gerne have jeres hjælp til at fortælle de af jeres medlemmer, som endnu ikke er medlem af Forbrugsforeningen, at de nu får første års medlemskab gratis.

Forbrugsforeningen er en medlemsfordel, de kan opnå, fordi de er medlem af Københavns Kommunes Embedsmandsforening.

Vejen til lønoversigten:
På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne.
1. Slå op på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside: www.forhandlingsfællesskabet.dk
2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
3. Klik på ”løntabeller”
4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.

Embedsmandsforeningens bestyrelse for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020.

Nedenfor bringes en oversigt over sammensætningen af Embedsmandsforeningens bestyrelse frem til generalforsamlingen i marts 2020. Samtidig anføres de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.

Finn Andersen Formand 26 16 19 44
E-mail:
finn.andersen@kk-e.dk

Leif Groth

Næstformand
Fag- og tjenestemandspensionsområdet
E-mail: leif.groth@regionh.dk

Inge-Lise Bækmand
Kasserer Økonomi, regnskab m.m.
E-mail: inge-lise.baekmand@kk-e.dk

Jens Ahm
Sekretær Administration, nyhedsbreve
E-mail: ja@erhverv.kk.dk

Gunnar Petersen
Koordinator aktivitetsudvalg Aktiviteter, arrangementer
E-mail: gubipetersen@privat.dk

Vita Seehuusen
Medlemsforhold , arrangementer
E-mail: vita.seehuusen@icloud.com

Thorkild Andersen
Økonomi og systemadministration Økonomi og administration og systemansvarlig.
E-mail: totte@mail.tele.dk

Henning Petersen
Administration og systemer
Hjemmeside ansvarlig
E-mail: art@henning-petersen.dk

ALLE MEDLEMMER MED FAMILIE ØNSKES EN RIGTIG GOD SOMMER.

Nyhedsbrev 3/2018

Formanden har ordet

Efterår og vinter er igen over os, julen nærmer sig, og vi har i KKE afholdt vores traditionelle julefrokost den 11. december, hvor 166 medlemmer i festligt julehumør humør indtog en dejlig julemenu, med hvad dertil hører af flydende tilbehør. I år var det i nye omgivelser - Odd Fellow Palæets flotte koncertsal - da vi desværre ikke længere kan benytte vores smukke festsal på Rådhuset. Arrangementet i Odd Fellow Palæet levede op til vores forventninger, og vi hyggede os i vanlig stil.
Vi har i 2018 haft 9 arrangementer med rigtig mange deltagere, og mange tilfredshedstilkendegivelser fra medlemmerne. Der er kommet mange tilkendegivelser omkring især musik - og teaterarrangementet, som mange ønsker fortsat skal være tilbagevendende begivenheder. Igen i år har mere end 1.000 deltaget i arrangementerne, så det må siges at være tilfredsstillende.
Aktivitetsudvalget og bestyrelsen takker medlemmerne for de mange positive tilbagemeldinger og for de forslag til foredrag og udflugtsmål som vi har modtaget også i år. Det er en god inspiration for arrangementsudvalget.
KKE går nu ind i sit 5 år og afholder sin 5´ordinære generalforsamling i marts måned 2019. Indkaldelse hertil udsendes medio februar.
Vores online tilmeldingssystem fungerer godt. Det er meget vigtigt, at man husker at bruge sit medlemsnummer, når man tilmelder sig et arrangement. Og man SKAL huske at tjekke, at man får en kvitteringsmail, når man har tilmeldt sig et arrangement. Den kommer på e-mailen ganske kort tid efter, man har tastet sin tilmelding. Kommer der ikke en e-mail kvittering, har man brugt et forkert medlemsnummer, og har tilmeldt en anden person, der måske ikke opdager det. OG du er så ikke tilmeldt, og kan ikke deltage. Tilmeldingsproceduren er blevet ændret, således at man kun kan tilmelde sig et arrangement ad gangen. Hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist. Det har haft en rigtig god effekt. Færre afbud og stort set ingen udeblivelser. Tak for den gode modtagelse.
Vi appellerer fortsat meget til, at man husker at meddele afbud, inden tilmeldingsfristens udløb.
Udeblivelser uden afbud er ikke acceptable, og er heldigvis næsten stoppet.
Forårsprogrammet for 2019 er på plads og udsendes lige inden jul. OBS: Man kan først begynde tilmeldingen til arrangementerne den 20. december 2018. Og husk at notere det i jeres kalender, så vi kan undgå pludselige afbud.
Forårsarrangementer er – udover generalforsamling i marts 2019:
6. februar 2019 - Foredrag i Odd Fellow Palæet. Forfatter Storm Stensgaard. Kunsten at brokke sig.
6. maj 2019 – Besøg i Korsbæk på Bakken
19. juni 201- ”Krydstogt” på Øresund. Fra Nyhavn til Dragør og retur.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsener

Finn Andersen
Formand

Nyt fra KKE
Aktivitetsprogram for foråret 2019:

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100 -120 i det enkelte arrangement. Der vil normalt være egenbetaling i kontanter, helst lige penge.

Tilmeldingsprocedure:
Obs. Obs. Obs. Vær fortsat opmærksom på at tilmeldingsproceduren i programmet. Man kan ikke længere tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt! Tilmelding til det enkelte arrangement vil være ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet kan først benyttes fra den anførte startdato på selve arrangementet Obs. Obs. Obs. b
Baggrunden for vores beslutning er de mange henvendelser om overtegning på et tidligt tidspunkt og de mange afbud efter fristens udløb, hvor mange forklaringer er angivet! Derfor er proceduren fremover: Hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist.

Tilmelding Til
Tilmelding sker som hidtil via hjemmesiden www.kk-e.dk
Du klikker ind på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og trykker. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt!
Hvis der er overtegnet, får du besked om, at du er noteret på ventelisten.
Bliver du forhindret i at deltage er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen ugen før arrangementet - tænk på dine kolleger på ventelisten!
Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangementsstedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Husk fortsat dit medlemsnummer - også når vi mødes.

Onsdag den 6. februar 2019. Forfatteren Storm Stensgaard underholder om kunsten at brokke sig.
Mødested: Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, kl. 11.00.
Frokost med drikkevarebuffet og 3 stk. smørrebrød, kaffe/the med sødt. Arrangementet slutter kl. 15. Pris 100 kr., der opkræves kontant ved indgangen.

OBS.: TILMELDING FRA TORSDAG DEN 20. DECEMBER MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 28. JANUAR 2019.

Torsdag den 28. marts 2019. KKEs årlige generalforsamling.
Mødested: Odd Fellow Palæet, kl. 15.30.
Nærmere herom i februar, hvor særlig indkaldelse udsendes.

Mandag den 6. maj 2019. Besøg i Korsbæk på Bakken
Mødested: Korsbæk Bymidte ved Algade (altså på Bakken) kl. 11.
Max. Deltagerantal 100. Pris 100 kr., der opkræves kontant ved mødestedet.
Der er egen transport til mødestedet på Dyrehavsbakken. Kystbanen og S-tog kan benyttes til Klampenborg station. Fra Lyngby er forbindelse med buslinie 388.

Vi møder vore guider, og går rundt i Korsbæk, og slutter ved Postgaarden.
Kl. 12.15 er der spisning. En tre rettes menu med vin/øl/vand ad libitum.
Arrangementet slutter kl. 15.00.

OBS.: TILMELDING FRA TORSDAG DEN 28. MARTS MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 29. APRIL 2019.

Onsdag den 19. juni 2019. ”Krydstogt” på Øresund fra Nyhavn til Dragør t/r. MAX antal deltagere er 120 personer. Pris 100 kr., der betales kontant på/ved vores gode skib Bjørnsholm.
Mødestedet er ved skibet, yderst i Nyhavn 57 – 59 ved Kvæsthusgade.
Vi sejler kl. 09.00 fra Nyhavn med M/S Bjørnsholm fra Spar Shipping. Vi har skibet for os selv! Der serveres morgenmad ombord. Vi besøger Flakfortet 1 times tid, hvorefter vi sejler forbi vindmøllerne og under Øresundsbroen, og ankommer til Dragør, hvor der er guidede rundvisninger 1 ½ time. Afgang fra Dragør kl. 13.30 hvor der er frokost ombord (smørrebrød) med øl/snaps/vin og vand.
Vi er tilbage i Nyhavn ca. kl. 17.00 efter en forhåbentlig dejlig tur.

OBS.: TILMELDING FRA ONSDAG DEN 1. MAJ MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 10. JUNI 2019.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsfristerne og den nye tilmeldingsprocedure. Tilmeld via onlinetilmelding på KKEs hjemmeside www.kk-e.dk.
TILMELDING ER BINDENDE.

OBS. KUN MEDLEMMER DER BETALER FULDT KONTINGENT KAN DELTAGE I KKEs ARRANGEMENTER.

Ved AFBUD:
Inden tilmeldingsfristernes udløb meldes afbud til kke-aktiviteter@kk-e.dk.
Husk, hvis du er undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud efter fristens udløb skal dette ske til Vita Seehuusen: vita.seehuusen@icloud.com, telefon 38 86 22 60 eller eventuelt til KKE på telefon 33 21 86 72.

OK 18
Som omtalt i sidste Nyhedsbrev blev der indgået ny overenskomst på det kommunale område med virkning fra 1. april 2018 og tre år frem. For tjenestemandspensionister var det småt med forbedringer udover den lønstigning i overenskomstperioden, som alle får. Der sker dog en mindre forhøjelse af pensionerne, og altså også tjenestemandspensionerne, på 0,36 % med virkning fra 1. april 2019. Stigningen omfatter alle på grundtrin 32 og derover, hvorved alle pensionister fra KKE er omfattet. Det er ikke meget, men dog bedre end ingenting.

Til gengæld er der godt nyt for de tjenestemænd, der fortsat er i arbejde, og har fuld pensionsalder (37 år). Der bliver fra 1. januar 2019 kvartalsvis afsat 15 % af skalatrinlønnen, der udbetales som et engangsbeløb den dag tjenestemanden går på pension. I betragtning af at pensionen ikke kunne øges ud over de 37 års pensionsalder, må man sige, at det her er en mærkbar ændring, hvor formålet har været at fastholde ældre tjenestemænd til arbejdsmarkedet. Men som nævnt gælder det kun tjenestemænd, der fortsat er i arbejde, og har samtidig har opnået 37 års pensionsalder.

Nyt fra FTF
Niels Hemmingsens Gade 12 | 1153 København K | Telefon: 33 36 88 00, www.ftf.dk

Ny hovedorganisation
Det er nu faldet på plads, hvad den nye sammenlagte hovedorganisation med udgangspunkt i FTF og LO kommer til at hedde. Navnet bliver Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det bliver en slagkraftig hovedorganisation med 1,4 mill. medlemmer. Selve etableringen af hovedorganisationen er i gang, men det er fortsat for tidligt at sige noget om eventuelle konsekvenser for KKE. Da den ejendom, hvor KKE har sit lejemål, ikke ejes af FTF, kan vi formentlig få lov at blive. Vi har dog bemærket en begyndende reduktion i den service, vi hidtil har modtaget fra FTF, men nu må vi se, hvordan det går. Der er oprettet en særskilt hjemmeside, www.ftflo2020.dk, som du finder gennem FTFs ”gamle” hjemmeside.
Nyhedsbrevet følger med i udviklingen.

Vismænd: Der er råd til mere velfærd fremover – hvis politikerne vil det
Vismændenes beregninger viser, at der inden for regeringens egen økonomiske 2025-plan, er råd til at prioritere vækst i det offentlige forbrug til gavn for både borgere og virksomheder.
”Der er råd til at sikre en tilstrækkelig velstand i de kommende år inden for regeringens egen økonomiske plan, hvis politikerne vel at mærke prioriterer det frem for at satse på skattelettelser. I sidste ende handler det om, hvorvidt politikerne vil sikre, at vi bliver behandlet med ny medicin og moderne teknologi, samt oplever at der er nok hænder til at varetage opgaverne med at passe de mange flere børn og ældre, peger FTF-formand Bente Sorgenfrey ud fra vismændenes beregninger.
Hvis politikerne vil sikre velfærden fremover, hvor vi bliver flere ældre og børn; ja så har de mulighed for at gøre det. I en ny rapport slår formandskabet for Det Økonomiske Råd, de såkaldte vismænd, således fast, at der i regeringens egen 2025-plan fra 2023 -2025 er råderum til at øge det offentlige forbrug.
Konkret konkluderer vismændene, at der efter 2022 er råderum til, at det offentlige forbrug kan vokse, så det imødekommer det såkaldte demografiske træk samt det velstandskorrigerende træk; givet at hele råderummet anvendes til offentlig service og ikke skattelettelser.
Der er råd til at sikre en tilstrækkelig velstand i de kommende år inden for regeringens egen økonomiske plan, hvis politikerne vel at mærke prioriterer det frem for at satse på skattelettelser. I sidste ende handler det om, hvorvidt politikerne vil sikre, at vi bliver behandlet med ny medicin og moderne teknologi, samt oplever at der er nok hænder til at varetage opgaverne med at passe de mange flere børn og ældre.
Bente Sorgenfrey, Formand FTF
I dag er det offentlige forbrug meget lavt sat fra politisk side, men beslutter politikerne med regeringen i spidsen at prioritere velfærd over skattelettelser, betyder det, at vi fremover er gearet til at klare presset fra bl.a. det stigende antal ældre og børn. Det er et meget positivt signal fra ekspertener, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey:
”Vækstraterne i det offentlige forbrug har i mange år været for lave og hverken dækket den demografiske udvikling eller velstandsudviklingen. Det betyder, at den offentlige service ikke har kunne leve op til behovet og forventningerne, som borgerne har til velfærden”, siger hun og uddyber:
”Det er jo en ærgerlig prioritering, fordi vi ved, at en velfungerende offentlige sektor er en forudsætning for et velfungerende samfund, og for at den private sektor kan levere varen, trygt med et tæt sikkerhedsnet i ryggen og en offentlig sektor, der leverer arbejdskraft i verdensklasse til virksomhederne.”
Der er råd til velfærd
Det offentlige forbrug udgør ifølge vismændene en faldende andel af økonomien, og i dag ligger forbruget på et lavere niveau end før krisen. Men der er mulighed for at rette op på udviklingen, idet det såkaldte råderum udgør 5 mia. kroner i årene 2023-2025.
Det demografiske og velstandskorrigerede træk forklaret.
Det demografiske træk er et økonomisk udtryk for, at realudgifterne pr. bruger i det offentlige er sikret i den procentuelle vækst, selvom vi bliver flere borgere, og selvom befolkningen er anderledes sammensat med fx flere ældre og børn, der kræver mere pleje og pasning.
Det velstandskorrigerede træk er et økonomisk udtryk for, at udgiften per bruger i det offentlige er sikret i den procentuelle vækst, i takt med den generelle velstandsudvikling i befolkningen. Populært sagt, at forventningerne til fx servicen i det offentlige bliver indfriet af borgerne.
De penge kan politikerne med fordel vælge at bruge på velfærd frem for på skattelettelser, peger Bente Sorgenfrey på:
”Der er råd til at sikre en tilstrækkelig velstand i de kommende år inden for regeringens egen økonomiske plan, hvis politikerne vel at mærke prioriterer det frem for at satse på skattelettelser. I sidste ende handler det om, hvorvidt politikerne vil sikre, at vi bliver behandlet med ny medicin og moderne teknologi, samt oplever at der er nok hænder til at varetage opgaverne med at passe de mange flere børn og ældre.”
Vismændene konkluderer bl.a. i rapporten:
”… Regeringens mål for den offentlige forbrugsvækst er 0,4% om året svarende til ca. 2. mia. kr. årligt. Dette er væsentligt lavere end det demografi- og velstandskorrigerede træk på de offentlige forbrugsudgifter, som vurderes til godt 5 mia. kr. årligt i perioden. For årene efter udgiftslofterne beregner regeringen råderummet til godt 5 mia. kr. årligt, hvilket er lidt højere end det demografi- og velstandskorrigerede træk på udgifterne. De offentlige forbrugsudgifter i perioden 2023-2025 kan derfor godt og vel dække det demografi og velstandskorrigerede træk”. Se rapporten side 74-76.
Politikkerne skal passe på med regnemetoderne
Vismændene retter i rapporten også fokus mod politikernes økonomiske beslutningsgrundlag. FTF kvitterer for, at formandskabet har analyseret, hvordan ændringer i beskatning af arbejdsindkomst påvirker arbejdsudbuddet, da den undersøgelse, der anvendes af ministerier til at beregne dynamiske effekter af skatteændringer, er baseret på meget gamle tal.
En konklusion fra vismændenes analyse er, at der er en betydelig usikkerhed vedrørende størrelsen af effekterne på arbejdsudbuddet ved en skatteændring.
”Jeg er enig med formandskabet i, at de store usikkerheder, der er, på arbejdsudbuddet og de offentlige finanser af skatteændringer, bør fremgå tydeligt. Eksempelvis når ministerier fremover fremlægger beregninger af politiske forslag og aftaler,” siger Bente Sorgenfrey.
Den store usikkerhed af effekterne af skatteændringer understreger, at prioriteringer mellem velfærd og skat er et politisk valg fremfor økonomiske nødvendigheder, slutter hun.

Medlemsgoder:

Lån & Spar Bank A/S
KKE har indgået samarbejdsaftale med Lån & Spar Bank A/S

Du kan læse mere om dine fordele i KKE Bank på www.lsb.dk. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på telefon: 33 78 19 68.
På KKEs hjemmeside vil du finde link til Lån & Spar Bank.

Tryg Tjenestemændenes Forsikring
Ramsingsvej 28 A
2500 Valby

Tlf: 70 33 28 28
Fax: 44 20 66 28
E-Mail: tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk
Du kan også kontakte din lokale forsikringstillidsmand, såfremt du har yderligere spørgsmål.
Fra Tjenestemændenes Forsikring er modtaget:
TJM Forsikring bliver ikke solgt
Efter salget af Alka har vi fået mange spørgsmål omkring vores situation, og om der kommer til at ske noget med os. Til dette har vores direktør nu svaret:
Kære kunder og medlemmer af de faglige organisationer, vi samarbejder med.
Der sker en del i forsikringsmarkedet lige nu. TJM er ikke til salg. Det vil vi gerne betrygge alle vores kunder og medlemmer af de faglige organisationer i.
TJM er ejet og drevet af fagforeninger. Vi har en samarbejdsaftale med Tryg, og repræsentanter fra Trygs øverste ledelse indgår i TJM´s bestyrelse. Hovedparten af TJM´s bestyrelse udgøres imidlertid af fagforeningsformænd og repræsentanter.
Vi fastlægger således vores strategi og tilrettelægger vores drift af TJM ud fra medlemmernes ønsker og behov. Det har vi gjort i mere end 80 år, og det har givet vores virksomhed et fantastisk stærkt fundament.
TJM Forsikrings bestyrelsesformand Henrik Horup, der er forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund, udtaler således:
"TJM er et forsikringsselskab ledet og ejet af fagbevægelsen, og vi er stolte af vores selskab. TJM bliver ikke solgt. TJM er i dag et attraktivt medlemstilbud til vores faglige organisationer, og det er det også i morgen".
I TJM er vi stolte af vores rødder i fagbevægelsen. Vores 80 forsikringstillidsmænd sørger hver dag for at være tæt på vores kunder lokalt rundt i Danmark, og vi ligger helt i toppen, både hvad angår kundetilfredshed og arbejdsglæde blandt vores medarbejdere og forsikringstillidsmænd.

Vi er i den grad præget af det grundstof, som fagforeninger er gjort af.
Vi glæder os over vores gode relationer til vores faglige organisationer og ser frem til at byde flere nye kunder velkommen.
Mange hilsener
Marie-Louise Rahbek
Direktør i TJM Forsikring
Medlemstilbud – Forsikringer fra Tjenestemændenes Forsikring
Som medlem af KKE kan du tegne dine private forsikringer hos Tjenestemændenes forsikring. Du får gode forsikringer til gode priser. Du kan bl.a. forsikre indbo, villa, hund, ulykkesforsikring, bil, motorcykel m.v.
Tjenestemændenes Forsikring er et lukket selskab, der kun forsikrer medlemmer af faglige organisationer, der er indgået aftale med.
Attraktiv pris og høj kvalitet
Med en sluttet kundekreds bruger vi ikke kræfter på at erobre nye markeder. Vores administrationsomkostninger er næsten det halve af andre forsikringsselskabers. Det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle vores kunder. Er du medlem af Embedsmandsforeningen og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også blive forsikret til samme priser.
Ingen selvrisiko og skadesdækning uden prisstigning på langt de fleste af vores forsikringer
Du kan tegne:
• Familieforsikring/indbo
• Villaforsikring
• Ulykkesforsikring
• Bilforsikring (inkl. trækkrog og vejhjælp)
• Motorcykelforsikring
• Knallertforsikring
• Campingvognforsikring
• Rejseforsikring
• Fritidshusforsikring
• Hundeforsikring
• Elektronikforsikring sammen med Familieforsikring
Ring på tlf. 70 33 28 28 og hør, hvor nemt du bliver kunde hos Tjenestemændenes Forsikring.
Læs mere på www.tjm-forsikring.dk, hvor du også kan se aktuelle tilbud og gode råd mod indbrud, skybrud og andre ulykker.
 Se aktuelle priser
 Bestil forsikringstjek
Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed. Det giver garanti for økonomisk soliditet. Rundt om i hele landet supporterer 81 forsikringstillidsmænd med alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer og anmeldelser af skader. Herudover varetager 50 ansatte i Valby kundeservice, skadebehandling og administration.
Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen yder støtte til KKEs medlemsrettede aktiviteter som medlemsmøder og sociale arrangementer i forhold til det antal medlemmer der deltager, som er forsikret i Tjenestemændenes Forsikring.

Alle KKE medlemmer, der betaler fuldt kontingent, kan selvfølgelig deltage i KKEs arrangementer, også selvom man ikke er forsikret i Tryg Tjenestemænd.

Forbrugsforeningen

Indkøb med rabat m.m. Der henvises til: www.forbrugsforeningen.dk .
Kontakt: Forbrugsforeningen af 1886, Knabrostræde 12, 1210 København K, Telefon 33 18 86 00 Fax 33 15 87 60 fbf@forbrugsforeningen.dk

Forbrugsforeningen udsender jævnligt medlemstilbud fra de forskellige leverandører. Tilmeld dig derfor Forbrugsforeningens Nyhedsbrev og hold øje med Forbrugsforeningens hjemmeside.

Kontingentfrihed første år til Københavns Kommunes Embedsmandsforenings medlemmer

Vi har nu indført kontingentfrihed i de første 12 måneder for alle nye medlemmer af Forbrugsforeningen. Det betyder, at nye medlemmer får det første års medlemskab helt gratis.

Fortæl det til dine medlemmer
Vi synes, at alle jeres medlemmer skal kende til denne fordel. Vi vil derfor gerne have jeres hjælp til, at fortælle de af jeres medlemmer, som endnu ikke er medlem af Forbrugsforeningen, at de nu får første års medlemskab gratis.

Forbrugsforeningen er en medlemsfordel, de kan opnå, fordi de er medlem af Københavns Kommunes Embedsmandsforening.

Embedsmandsforeningens bestyrelse for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019.

Nedenfor bringes en oversigt over sammensætningen af Embedsmandsforeningens bestyrelse frem til generalforsamlingen i marts 2019. Samtidig anføres de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.

Finn Andersen Formand 26 16 19 44
E-mail:
finn.andersen@kk-e.dk

Leif Groth

Næstformand
Fag- og tjenestemandspensionsområdet
E-mail: leif.groth@regionh.dk

Inge-Lise Bækmand Kasserer Økonomi, regnskab m.m.
E-mail: inge-lise.baekmand@kk-e.dk

Jens Ahm
Sekretær Administration, nyhedsbreve
E-mail: ja@erhverv.kk.dk

Gunnar Petersen Koordinator aktivitetsudvalg Aktiviteter, arrangementer
E-mail: gubipetersen@privat.dk

Inga Hansen Aktivitetsudvalg Aktiviteter, arrangementer
E-mail: ingahansen@mail.dk

Vita Seehuusen
Medlemsforhold Medlemsforhold, arrangementer
E-mail: vita.seehuusen@icloud.com
Thorkild Andersen Økonomi og systemadministration Økonomi og administration og systemansvarlig.
E-mail: totte@mail.tele.dk

Henning Petersen Administration Administration og systemer
E-mail: art@henning-petersen.dk

ALLE NYHEDSBREVETS LÆSERE ØNSKES EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR