Nyheder

Nyhedsbrev nr. 2, december 2019

Formanden har ordet.

Så er endnu et år gået. Julen står for døren, og vinteren banker på. Vi har afholdt vores traditionelle julefrokost den 10. december i de smukke lokaler i Odd Fellow Palæet, hvor rigtig mange deltog i højt humør, og indtog en herlig veltillavet julefrokost med rigeligt tilbehør.

Vi har i 2019 haft 9 vellykkede arrangementer med stor deltagelse og heldigvis meget tilfredse medlemmer. Det efterhånden traditionelle musik arrangement i Krudttønden og vores årlige teateraften i Betty Nansen teatre,t ønsker rigtig mange skal fortsætte. Også de 2 sejlture, der har været på programmet i 2019, har fåret stor opbakning. Så det har været et godt år for vores forening.

KKE går nu ind i sit 6´år og afholder sin 6´ordinære generalforsamling den 19. marts 2020. Der udsendes særskilt indkaldelse hertil i februar måned.

Den ændring vi har foretaget omkring tilmeldingsproceduren, så hvert arrangement har sin egen tilmeldingsdato og frist, har betydet at der er væsentlig færre afbud end tidligere.
Forårsprogrammet for 2020 er nu udsendt og kan ses under "arrangementer" og husk så at skrive dato og tilmeldingsfristen ind i jeres kalender, hvis I gerne vil deltage.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år.

Mange hilsener

Finn Andersen
Formand

Redaktøren har ordet.

Som det blev oplyst i sidste Nyhedsbrev (nr. 1, juni 2019) er KKEs nye hjemmeside taget i brug, og fungerer upåklageligt efter en test periode. På hjemmesiden fremgår alle oplysninger, der hidtil har været bragt i Nyhedsbrevet. Det betyder mange gentagelser af information, som bestyrelsen finder fylder for meget, og derved kan virke uoverskueligt. Der vil derfor fremadrettet blive henvist til hjemmesiden, når der ønskes oplysninger om arrangementer (som der endvidere udsendes særskilt information om), bestyrelsens sammensætning m.v. Endvidere er information om vore samarbejdspartners tilbud m.v. også udførligt omtalt her på siden, under medlemsfordele, og vil derfor ikke særskilt blive bragt i Nyhedsbrevet. Fremadrettet vil der primært blive bragt information i Nyhedsbrevet om nyheder og tiltag, der ikke findes på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at medlemmerne tager godt imod disse tiltag.

Ægtefællepension m.v.

Husk at orientere din ægtefælle om vedkommendes tjenestemandsrettigheder i tilfælde af dødsfald. Københavns Kommune har normalt de oplysninger, der skal bruges, men i forbindelse med de mange organisationsændringer m.m. de seneste år, kan der ske fejl, så indgåede aftaler om pensionsforhold kan være overset. Det her aktualiseres også af den nye aftale om engangsbeløb til tjenestemænd med 37 års pensionsalder.

Efterlysning

Fra medlem af KKE, Stig Prehn, er modtaget denne anmodning:
Kommunal Idrætsklub søger gamle og nye ansigter!

KIK- Kommunal Idrætsklub er fra 1922, så vi nærmer os snart de 100 år, som man kan se af introduktionen til klubdannelsen i Absalon fra juni 1922, som jeg har fundet inde i Stadsarkivet.

Vi er begyndt at samle relevant materiale om foreningen til jubilæet, og vedlagte foto fra Kommunalforeningens lokaler på H.C. Andersens Boulevard er fra KIKs generalforsamling 12. april 1961 på 39 års dagen. SAS-hotellet i baggrunden og vores medlemslister bekræfter årstallet.

Vi vil gerne have sat navne på flest mulige KIK-gymnaster på billedet– måske kan KKE-pensionisterne hjælpe hermed, da vi mangler nogle personoplysninger.

Efter 80 år på Nyboder skole, 10 år på Vigerslev Allé skole og nu 8. år på Hyltebjerg Skole fortsætter vi til vinter med gymnastik og volleyball på Energicenter Voldparken på Kobbelvænget 65 i Brønshøj tirsdag og fredag kl.15-17 – Der er plads til flere på vort hold, hvor gennemsnitsalderen er ca. 70 år. PT har vi kun et herrehold, men man ved aldrig, hvad fremtiden bringer, hvis nogen har lyst til at tage fat.

Her er KIK-formandens bud på KIK-gymnastfotoet fra 1961, som vi er sikre på:

Forreste række: Felix Petersen, skolevæsenet. Tage Jensen, Belysningsvæsenet, Leo Andersen, Sporvejene, Niels P.  Bremland og Johan Håkonsson, Belysningsvæsenet, Erik Blichfeldt, Belysningsvæsenet, De tre yderst til højre????

Anden række: V. O. Lund, Jørgen Geertz Hansen og Erik Nielsen alle Belysningsvæsenet, Arne Damsgaard, Sporvejene, Arne Skov Petersen, Belysningsvæsenet.
Erik Roikjer, Tekniske tjenestemænd, K. Østergård, Stadsarkitekten, ukendt ved det åbne vindue.

Bageste række: Lidt synlig yderst til venstre Hans Nielsen, Sporvejene, Henning Lindskog, Sporvejene – to med briller tvivlsomme – måske V.O. Lund, Belysningsvæsenet den høje??. Yderst til højre Erik Laugesen, Sporvejene.

Det er især “højre flanke” og herrerne med briller i bageste række jeg er i tvivl om!
Kan du genkende eller bekræfte en gammel kollega på billedet, så giv mig besked på isprehn@dbmail.dk.

På gensyn

Stig Prehn
formand KIK

 

Nyt fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.


Islands Brygge 32 D | 2300 København S | Telefon: 35 24 60 00, http://www.fho.dk

Nu begynder overgangen til den nye ferielov.

Overgangsordningen til den nye ferielov trådte i kraft den 1. september. Tjek de vigtigste regler her, inden du planlægger næste ferie.

Sommerferien er slut for de fleste. Til gengæld har vi nu taget hul på overgangsperioden frem mod den nye ferielov, som træder i kraft til næste år.

Overgangsperioden varer fra den 1. september i år til den 1. september 2020. I den periode gælder nye regler, som kan have betydning for, hvordan du skal planlægge dine ferier i 2020.

Planlæg sommerferien 2020

Med overgangsperioden slutter den måde, vi plejer at opspare ferie på. Det betyder, at man i 2019 kun har optjent ferie i årets første otte måneder – frem til 31. august i år.
Så mens man plejer at optjene 25 feriedage på et helt år, har man her i den forkortede periode kun optjent 16,7 feriedage – svarende til lidt over tre ugers ferie. De dage skal man på sædvanlig vis afholde i ferieåret efter optjeningsåret, dvs. fra 1. maj til 30. september 2020.

Men hvad nu, hvis man gerne vil holde længere sommerferie end kun tre uger i 2020?
Overgangsperioden betyder, at man ikke vil have 25 feriedage til rådighed i sommeren 2020 – sådan som man plejer, når et nyt ferieår starter.

Så hvis man ønsker længere ferie end de tre uger, er man nødt til at overføre dage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020. Det aftaler man med sin arbejdsgiver. Hvis man har en overenskomst med ret til feriefridage eller andre former for fridage, kan man selvfølgelig også bruge dem.

Man bliver ikke snydt for feriedage.

Men man kan måske alligevel umiddelbart have oplevelsen af at miste nogle feriedage – hvis man nu fx er nødt til at droppe vinterferien for at kunne holde den lange sommerferie.
MEN… i det samlede regnskab mister man IKKE de feriedage, man har ret til!

Guide til den nye ferielov

Læs mere om ferieloven hos Beskæftigelsesministeriet

Fra den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, optjener man nemlig 2,08 feriedage hver måned, som man kan afholde umiddelbart efter, man har optjent dem. Det giver alt i alt 8,32 feriedage ekstra = i alt 25.

Men de feriedage, man mangler op til de 25 dage, er man altså her i overgangsåret nødt til at vente med at holde til efter sommerferien.

Lidt bøvlet for nogle? Ja… Men kun dette ene år. Grunden er, at hvis vi skiftede til de nye regler uden en overgangsperiode, ville vi hver især kunne have ret til op til hele ti ugers ferie det første år. Det ville have meget store konsekvenser for både den danske samfundsøkonomi – og arbejdsgivers økonomi.

Man bliver ikke snydt for sine feriepenge

I den overgangsperiode på 12 måneder, vi nu har taget hul på, indefryses de optjente feriepenge, indtil man går på pension.

Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler de feriepenge, man har optjent, til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene, indtil den dag, man forlader arbejdsmarkedet.

Ny lov fuldt indfaset fra 1. september 2020

Hidtil har man optjent sin ferie i løbet af kalenderåret, dvs. fra nytår til nytår. Men man har først kunnet holde sin ferie fra maj året efter.

På den måde har nye på arbejdsmarkedet haft risiko for at måtte vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov bliver det anderledes. Fra 1. september 2020 kan man afholde sin ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Som i dag vil man fortsat optjene 2,08 feriedage pr måned.

Men i stedet for at få sin optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj, vil man fremover få sin ferie til rådighed månedsvis. Eksempelvis kan den ferie, man har optjent i fx februar, allerede afholdes fra marts samme år.

Ferieåret vil gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter.

Bemærk, at du kan gemme ferie, så du har mulighed for eksempelvis at holde efterårsferie allerede ved det nye ferieårs begyndelse.

Det skal du selv gøre

Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere, FerieKonto og private feriekasser indberette tilgodehavende feriepenge til Fonden for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31.august 2020.

Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt – dette skal ske senest inden 5 år.

Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af Fonden ved lønmodtagers folkepensionsalder, og efteransøgning på et tidligere tidspunkt, fx. ved førtidspensionering.

Vejen til lønoversigten:

På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne.

1. Slå op på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside: http://www.forhandlingsfællesskabet.dk
2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
3. Klik på ”løntabeller”
4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.

 

Tidligere nyheder:

MOBILE PAY

På KKEs generalforsamling i marts 2019 blev det foreslået, at det skulle være muligt at betale via Mobile Pay til KKEs arrangementer - herunder at det skulle være muligt at betale forud, så der ikke skulle bruges tid på betalingen ved arrangementsstederne.
Bestyrelsen har drøftet forslaget, og finder det umiddelbart for dyrt og administrativt besværligt at indføre. For foreninger skal anvendes ”My Shop”, hvilket kræver forskellig dokumentation inden oprettelse og godkendelse hos Skat. Hertil kommer, at det koster rimeligt meget at få systemet oprettet, ligesom man skal betale et beløb pr. transaktion. Man skal op over 100.000 transaktioner om året for at få en rimelig pris pr. transaktion. Af samme årsag har vi også valgt at undlade Dankort betaling via Nets. Endvidere vil indførelse af Mobile Pay betyde et stort merarbejde for vores kasserer, der så skal bogføre og registrere hver enkelt indbetaling.

De fleste arrangementer har en egenbetaling på 100 kr., hvilket må være en mulighed for alle at bruge. De fleste mødesteder er i det centrale København, så man kommer sandsynligvis forbi flere hæveautomater undervejs.

Men dejligt at medlemmerne kommer med forslag til foreningen. Vi vil altid se på det med positive briller.

Nyt fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (1/2019)

Fra Fagbevægelsens Hovedorganisation er modtaget:

Stabil lønudvikling: Plads til højere lønstigninger.

Lønstigningerne på DA-området var stabile i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 2018. ”Der er fortsat tale om en moderat lønudvikling set i lyset af konjunkturforbedringen, og der er plads til højere lønstigninger”, siger FHs cheføkonom, Allan Lyngsø Madsen på baggrund af netop offentliggjorte løntal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Nye tal fra DA viser, at den årlige lønstigningstakt på DA-området i 1. kvartal 2019 var 2,5 pct. Dermed er lønvæksten uændret i forhold til både 3. og 4. kvartal 2018. Lønstigningerne er tiltaget fra godt 2 pct. i 2015 til 2½ pct. i 2018, mens beskæftigelsen er steget med godt 180.000 personer i samme periode.

Det seneste år har lønstigningstakten været stabil, og der er altså fortsat tale om en moderat lønvækst set i lyset af rekordhøj beskæftigelse, faldende arbejdsløshed og virksomhedernes stærke konkurrencekraft, siger Allan Lyngsø Madsen.

Der er udsigt til, at lønstigningstakten stiger i de kommende år. FH forventer en lønvækst på 2,7 pct. for hele 2019 stigende til 3,0 procent i 2021.

Det er helt naturligt, at lønstigningstakten stiger i løbet af opsvinget. Det er et tegn på, at vi for alvor har lagt en historisk lang og dyb krise bag os, som virkelig har sat sine spor på det danske arbejdsmarked, siger Allan Lyngsø Madsen og fortsætter:

Højere lønstigninger er aktuelt ikke tegn på overophedning. Arbejdsmarkedet nærmer sig normaltemperatur, og derfor er det også forventeligt med en lønstigningstakt i mere normale størrelser.

Nyhedsbrev nr. 1/2019

Formanden har ordet

Sommeren er over os, og vi ser frem til, at den måske kan blive lige så flot som i 2018.
Vi har nu afsluttet vores forårsarrangementer med en dejlig sejltur på Øresund, besøg på Flakfortet og i Dragør. Vejret holdt sig igen på den fine side. 134 deltog. Dejlig afslutning på forårssæsonen.
Aktivitetsudvalget har sammensat et spændende efterårsprogram, som vi håber mange vil tilslutte sig.
Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren fortsat er, at hvert arrangement har sin egen tilmeldingsperiode og tidsfrist.
Husk også at tilmelding er bindende. Læs programmet og notér i kalenderen, hvornår der er tilmeldingsfrist.
Efterårsprogrammets datoer er:
Onsdag den 28. august. Guidet Havnerundfart. Frokost på Ravelinen.
Torsdag den 19. september. Foredrag i Odd Fellow Palæet. ved Torben Nielsen – Årets gang i kongehuset.
Onsdag den 9. oktober. Musikaften i Krudttønden.
Torsdag den 7. november. Teateraften i Betty Nansen Teatret. ”En skærsommernats Drøm”.
Tirsdag den 10. december. Den traditionelle julefrokost. Odd Fellow Palæet.
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.
På glædeligt gensyn til efterårets arrangementer.

Mange hilsener

Finn Andersen
Formand