Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 3, december 2018

Formanden har ordet

Efterår og vinter er igen over os, julen nærmer sig, og vi har i KKE afholdt vores traditionelle julefrokost den 11. december, hvor 166 medlemmer i festligt julehumør humør indtog en dejlig julemenu, med hvad dertil hører af flydende tilbehør. I år var det i nye omgivelser - Odd Fellow Palæets flotte koncertsal - da vi desværre ikke længere kan benytte vores smukke festsal på Rådhuset. Arrangementet i Odd Fellow Palæet levede op til vores forventninger, og vi hyggede os i vanlig stil.

Vi har i 2018 haft 9 arrangementer med rigtig mange deltagere, og mange tilfredshedstilkendegivelser fra medlemmerne. Der er kommet mange tilkendegivelser omkring især musik - og teaterarrangementet, som mange ønsker fortsat skal være tilbagevendende begivenheder. Igen i år har mere end 1.000 deltaget i arrangementerne, så det må siges at være tilfredsstillende.

Aktivitetsudvalget og bestyrelsen takker medlemmerne for de mange positive tilbagemeldinger og for de forslag til foredrag og udflugtsmål som vi har modtaget også i år. Det er en god inspiration for arrangementsudvalget.

KKE går nu ind i sit 5 år og afholder sin 5´ordinære generalforsamling i marts måned 2019. Indkaldelse hertil udsendes medio februar.

Vores online tilmeldingssystem fungerer godt. Det er meget vigtigt, at man husker at bruge sit medlemsnummer, når man tilmelder sig et arrangement. Og man SKAL huske at tjekke, at man får en kvitteringsmail, når man har tilmeldt sig et arrangement. Den kommer på e-mailen ganske kort tid efter, man har tastet sin tilmelding. Kommer der ikke en e-mail kvittering, har man brugt et forkert medlemsnummer, og har tilmeldt en anden person, der måske ikke opdager det. OG du er så ikke tilmeldt, og kan ikke deltage.

Tilmeldingsproceduren er blevet ændret, således at man kun kan tilmelde sig et arrangement ad gangen. Hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist. Det har haft en rigtig god effekt. Færre afbud og stort set ingen udeblivelser. Tak for den gode modtagelse.

Vi appellerer fortsat meget til, at man husker at meddele afbud, inden tilmeldingsfristens udløb.

Udeblivelser uden afbud er ikke acceptable, og er heldigvis næsten stoppet.
Forårsprogrammet for 2019 er på plads og udsendes lige inden jul. OBS: Man kan først begynde tilmeldingen til arrangementerne den 20. december 2018. Og husk at notere det i jeres kalender, så vi kan undgå pludselige afbud.

Forårsarrangementer er – udover generalforsamling i marts 2019:
6. februar 2019 - Foredrag i Odd Fellow Palæet. Forfatter Storm Stensgaard. Kunsten at brokke sig.

6. maj 2019 – Besøg i Korsbæk på Bakken
19. juni 201- ”Krydstogt” på Øresund. Fra Nyhavn til Dragør og retur.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsener

Finn Andersen
Formand

Nyt fra KKE

Aktivitetsprogram for foråret 2019:

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-120 i det enkelte arrangement. Der vil normalt være egenbetaling i kontanter, helst lige penge.
Tilmeldingsprocedure:

Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på at tilmeldingsproceduren i programmet er ændret, man kan ikke længere tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt! Tilmelding til det enkelte arrangement vil være ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet, kan først benyttes fra den anførte startdato, på selve arrangementet Obs. Obs. Obs.

Baggrunden for vores beslutning er de mange henvendelser om overtegning på et tidligt tidspunkt og de mange afbud efter fristens udløb, mange forklaringer er angivet!

Derfor er proceduren fremover hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist.
Tilmelding
Tilmelding sker som hidtil via systemet. Du klikker ind på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og trykker. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt!

Hvis der er overtegnet, får du besked om at du er noteret på ventelisten.

Bliver du forhindret i at deltage er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen ugen før arrangementet, tænk på dine kolleger på ventelisten!

Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangements-stedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Husk fortsat medlemsnummer, også når vi mødes.

Onsdag den 6. februar 2019. Forfatteren Storm Stensgaard underholder om kunsten at brokke sig.

Mødested: Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, kl. 11.00.
Frokost med drikkevarebuffet og 3 stk. smørrebrød, kaffe/the med sødt. Arrangementet slutter kl. 15. Pris 100 kr., der opkræves kontant ved indgangen.

OBS.: TILMELDING FRA TORSDAG DEN 20. DECEMBER MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 28. JANUAR 2019.

Torsdag den 28. marts 2019. KKEs årlige generalforsamling.

Mødested: Odd Fellow Palæet, kl. 15.30.
Nærmere herom i februar, hvor særlig indkaldelse udsendes.

Mandag den 6. maj 2019. Besøg i Korsbæk på Bakken

Mødested: Korsbæk Bymidte ved Algade (altså på Bakken) kl. 11.
Max. Deltagerantal 100. Pris 100 kr., der opkræves kontant ved mødestedet.
Der er egen transport til mødestedet på Dyrehavsbakken. Kystbanen og S-tog kan benyttes til Klampenborg station. Fra Lyngby er forbindelse med buslinie 388.

Vi møder vore guider, og går rundt i Korsbæk, og slutter ved Postgaarden.
Kl. 12.15 er der spisning. En tre rettes menu med vin/øl/vand ad libitum.
Arrangementet slutter kl. 15.00.

OBS.: TILMELDING FRA TORSDAG DEN 28. MARTS MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 29. APRIL 2019.

Onsdag den 19. juni 2019. ”Krydstogt” på Øresund fra Nyhavn til Dragør t/r.

MAX antal deltagere er 120 personer. Pris 100 kr., der betales kontant på/ved vores gode skib Bjørnsholm.

Mødestedet er ved skibet, yderst i Nyhavn 57 – 59 ved Kvæsthusgade.

Vi sejler kl. 09.00 fra Nyhavn med M/S Bjørnsholm fra Spar Shipping. Vi har skibet for os selv! Der serveres morgenmad ombord. Vi besøger Flakfortet 1 times tid, hvorefter vi sejler forbi vindmøllerne og under Øresundsbroen, og ankommer til Dragør, hvor der er guidede rundvisninger 1 ½ time. Afgang fra Dragør kl. 13.30 hvor der er frokost ombord (smørrebrød) med øl/snaps/vin og vand.
Vi er tilbage i Nyhavn ca. kl. 17.00 efter en forhåbentlig dejlig tur.

OBS.: TILMELDING FRA ONSDAG DEN 1. MAJ MED SIDSTE FRIST MANDAG DEN 10. JUNI 2019.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsfristerne og den nye tilmeldingsprocedure. Tilmeld via onlinetilmelding på KKEs hjemmeside www.kk-e.dk.
TILMELDING ER BINDENDE.

OBS. KUN MEDLEMMER DER BETALER FULDT KONTINGENT KAN DELTAGE I KKEs ARRANGEMENTER.

Ved AFBUD:

Inden tilmeldingsfristernes udløb meldes afbud til kke-aktiviteter@kk-e.dk.
Husk, hvis du er undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud efter fristens udløb skal dette ske til Vita Seehuusen: vita.seehuusen@icloud.com, telefon 38 86 22 60 eller eventuelt til KKE på telefon 33 21 86 72.

Nyt fra OK

Som omtalt i sidste Nyhedsbrev blev der indgået ny overenskomst på det kommunale område med virkning fra 1. april 2018 og tre år frem. For tjenestemandspensionister var det småt med forbedringer udover den lønstigning i overenskomstperioden, som alle får. Der sker dog en mindre forhøjelse af pensionerne, og altså også tjenestemandspensionerne, på 0,36 % med virkning fra 1. april 2019. Stigningen omfatter alle på grundtrin 32 og derover, hvorved alle pensionister fra KKE er omfattet. Det er ikke meget, men dog bedre end ingenting.

Til gengæld er der godt nyt for de tjenestemænd, der fortsat er i arbejde, og har fuld pensionsalder (37 år). Der bliver fra 1. januar 2019 kvartalsvis afsat 15 % af skalatrinlønnen, der udbetales som et engangsbeløb den dag tjenestemanden går på pension. I betragtning af at pensionen ikke kunne øges ud over de 37 års pensionsalder, må man sige, at det her er en mærkbar ændring, hvor formålet har været at fastholde ældre tjenestemænd til arbejdsmarkedet. Men som nævnt gælder det kun tjenestemænd, der fortsat er i arbejde, og har samtidig har opnået 37 års pensionsalder.

Nyt fra

c/o FTF
Niels Hemmingsens Gade 12 - 1153 København K.
Tlf.: +45 33 36 88 00 - E-mail: fk@ftf.dk - www.forhandlingskartellet.dk

Ny hovedorganisation

Det er nu faldet på plads, hvad den nye sammenlagte hovedorganisation med udgangspunkt i FTF og LO kommer til at hedde. Navnet bliver Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det bliver en slag-kraftig hovedorganisation med 1,4 mill. medlemmer. Selve etableringen af hovedorganisationen er i gang, men det er fortsat for tidligt at sige noget om eventuelle konsekvenser for KKE. Da den ejendom, hvor KKE har sit lejemål, ikke ejes af FTF, kan vi formentlig få lov at blive. Vi har dog bemærket en begyndende reduktion i den service, vi hidtil har modtaget fra FTF, men nu må vi se, hvordan det går. Der er oprettet en særskilt hjemmeside, www.ftflo2020.dk, som du finder gennem FTFs ”gamle” hjemmeside.
Nyhedsbrevet følger med i udviklingen.

Vismænd: Der er råd til mere velfærd fremover – hvis politikerne vil det

Vismændenes beregninger viser, at der inden for regeringens egen økonomiske 2025-plan, er råd til at prioritere vækst i det offentlige forbrug til gavn for både borgere og virksomheder.

”Der er råd til at sikre en tilstrækkelig velstand i de kommende år inden for regeringens egen økonomiske plan, hvis politikerne vel at mærke prioriterer det frem for at satse på skattelettelser. I sidste ende handler det om, hvorvidt politikerne vil sikre, at vi bliver behandlet med ny medicin og moderne teknologi, samt oplever at der er nok hænder til at varetage opgaverne med at passe de mange flere børn og ældre, peger FTF-formand Bente Sorgenfrey ud fra vismændenes beregninger.

Hvis politikerne vil sikre velfærden fremover, hvor vi bliver flere ældre og børn; ja så har de mulighed for at gøre det. I en ny rapport slår formandskabet for Det Økonomiske Råd, de såkaldte vismænd, således fast, at der i regeringens egen 2025-plan fra 2023 -2025 er råderum til at øge det offentlige forbrug.

Konkret konkluderer vismændene, at der efter 2022 er råderum til, at det offentlige forbrug kan vokse, så det imødekommer det såkaldte demografiske træk samt det velstandskorrigerende træk; givet at hele råderummet anvendes til offentlig service og ikke skattelettelser.

Der er råd til at sikre en tilstrækkelig velstand i de kommende år inden for regeringens egen økonomiske plan, hvis politikerne vel at mærke prioriterer det frem for at satse på skattelettelser. I sidste ende handler det om, hvorvidt politikerne vil sikre, at vi bliver behandlet med ny medicin og moderne teknologi, samt oplever at der er nok hænder til at varetage opgaverne med at passe de mange flere børn og ældre.

Bente Sorgenfrey, Formand FTF

I dag er det offentlige forbrug meget lavt sat fra politisk side, men beslutter politikerne med regeringen i spidsen at prioritere velfærd over skattelettelser, betyder det, at vi fremover er gearet til at klare presset fra bl.a. det stigende antal ældre og børn. Det er et meget positivt signal fra ekspertener, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey:
”Vækstraterne i det offentlige forbrug har i mange år været for lave og hverken dækket den demo-grafiske udvikling eller velstandsudviklingen. Det betyder, at den offentlige service ikke har kunne leve op til behovet og forventningerne, som borgerne har til velfærden”, siger hun og uddyber:

”Det er jo en ærgerlig prioritering, fordi vi ved, at en velfungerende offentlige sektor er en forudsætning for et velfungerende samfund, og for at den private sektor kan levere varen, trygt med et tæt sikkerhedsnet i ryggen og en offentlig sektor, der leverer arbejdskraft i verdensklasse til virksomhederne.”

Der er råd til velfærd

Det offentlige forbrug udgør ifølge vismændene en faldende andel af økonomien, og i dag ligger forbruget på et lavere niveau end før krisen. Men der er mulighed for at rette op på udviklingen, idet det såkaldte råderum udgør 5 mia. kroner i årene 2023-2025.

Det demografiske og velstandskorrigerede træk forklaret :

Det demografiske træk er et økonomisk udtryk for, at realudgifterne pr. bruger i det offentlige er sikret i den procentuelle vækst, selvom vi bliver flere borgere, og selvom befolkningen er anderledes sammensat med fx flere ældre og børn, der kræver mere pleje og pasning.

Det velstandskorrigerede træk er et økonomisk udtryk for, at udgiften per bruger i det offentlige er sikret i den procentuelle vækst, i takt med den generelle velstandsudvikling i befolkningen. Populært sagt, at forventningerne til fx servicen i det offentlige bliver indfriet af borgerne.

De penge kan politikerne med fordel vælge at bruge på velfærd frem for på skattelettelser, peger Bente Sorgenfrey på:

”Der er råd til at sikre en tilstrækkelig velstand i de kommende år inden for regeringens egen økonomiske plan, hvis politikerne vel at mærke prioriterer det frem for at satse på skattelettelser. I sidste ende handler det om, hvorvidt politikerne vil sikre, at vi bliver behandlet med ny medicin og moderne teknologi, samt oplever at der er nok hænder til at varetage opgaverne med at passe de mange flere børn og ældre.”

Vismændene konkluderer bl.a. i rapporten:

”… Regeringens mål for den offentlige forbrugsvækst er 0,4% om året svarende til ca. 2. mia. kr. årligt. Dette er væsentligt lavere end det demografi- og velstandskorrigerede træk på de offentlige forbrugsudgifter, som vurderes til godt 5 mia. kr. årligt i perioden. For årene efter udgiftslofterne beregner regeringen råderummet til godt 5 mia. kr. årligt, hvilket er lidt højere end det demografi- og velstandskorrigerede træk på udgifterne. De offentlige forbrugsudgifter i perioden 2023-2025 kan derfor godt og vel dække det demografi og velstandskorrigerede træk”. Se rapporten side 74-76.

Politikkerne skal passe på med regnemetoderne

Vismændene retter i rapporten også fokus mod politikernes økonomiske beslutningsgrundlag. FTF kvitterer for, at formandskabet har analyseret, hvordan ændringer i beskatning af arbejdsindkomst påvirker arbejdsudbuddet, da den undersøgelse, der anvendes af ministerier til at beregne dynamiske effekter af skatteændringer, er baseret på meget gamle tal.
En konklusion fra vismændenes analyse er, at der er en betydelig usikkerhed vedrørende størrelsen af effekterne på arbejdsudbuddet ved en skatteændring.

”Jeg er enig med formandskabet i, at de store usikkerheder, der er, på arbejdsudbuddet og de offentlige finanser af skatteændringer, bør fremgå tydeligt. Eksempelvis når ministerier fremover fremlægger beregninger af politiske forslag og aftaler,” siger Bente Sorgenfrey.
Den store usikkerhed af effekterne af skatteændringer understreger, at prioriteringer mellem velfærd og skat er et politisk valg fremfor økonomiske nødvendigheder, slutter hun.

Medlemsgoder

Lån & Spar Bank A/S

KKE har indgået samarbejdsaftale med Lån & Spar Bank A/S

Du kan læse mere om dine fordele i KKE Bank på www.lsb.dk. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på telefon: 33 78 19 68.

På KKEs hjemmeside vil du finde link til Lån & Spar Bank.

Tryg Tjenestemændenes Forsikring
Ramsingsvej 28 A
2500 Valby

Tlf.: 70 33 28 28
Fax: 44 20 66 28
E-Mail: tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk
Fra Tjenestemændenes Forsikring er modtaget:

TJM Forsikring bliver ikke solgt

Efter salget af Alka har vi fået mange spørgsmål omkring vores situation, og om der kommer til at ske noget med os. Til dette har vores direktør nu svaret:

Kære kunder og medlemmer af de faglige organisationer, vi samarbejder med.

Der sker en del i forsikringsmarkedet lige nu. TJM er ikke til salg. Det vil vi gerne betrygge alle vores kunder og medlemmer af de faglige organisationer i.

TJM er ejet og drevet af fagforeninger. Vi har en samarbejdsaftale med Tryg, og repræsentanter fra Trygs øverste ledelse indgår i TJM´s bestyrelse. Hovedparten af TJM´s bestyrelse udgøres imidlertid af fagforeningsformænd og repræsentanter.
Vi fastlægger således vores strategi og tilrettelægger vores drift af TJM ud fra medlemmernes ønsker og behov. Det har vi gjort i mere end 80 år, og det har givet vores virksomhed et fantastisk stærkt fundament.

TJM Forsikrings bestyrelsesformand Henrik Horup, der er forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund, udtaler således:

"TJM er et forsikringsselskab ledet og ejet af fagbevægelsen, og vi er stolte af vores selskab. TJM bliver ikke solgt. TJM er i dag et attraktivt medlems-tilbud til vores faglige organisationer, og det er det også i morgen".

I TJM er vi stolte af vores rødder i fagbevægelsen. Vores 80 forsikringstillidsmænd sørger hver dag for at være tæt på vores kunder lokalt rundt i Danmark, og vi ligger helt i toppen, både hvad angår kundetilfredshed og arbejdsglæde blandt vores medarbejdere og forsikringstillidsmænd.

Vi er i den grad præget af det grundstof, som fagforeninger er gjort af.

Vi glæder os over vores gode relationer til vores faglige organisationer og ser frem til at byde flere nye kunder velkommen.

Mange hilsener
Marie-Louise Rahbek
Direktør i TJM Forsikring

Medlemstilbud – Forsikringer fra Tjenestemændenes Forsikring

Som medlem af KKE kan du tegne dine private forsikringer hos Tjenestemændenes forsikring. Du får gode forsikringer til gode priser. Du kan bl.a. forsikre indbo, villa, hund, ulykkesforsikring, bil, motorcykel m.v.

Tjenestemændenes Forsikring er et lukket selskab, der kun forsikrer medlemmer af faglige organisationer, der er indgået aftale med.

Attraktiv pris og høj kvalitet

Med en sluttet kundekreds bruger vi ikke kræfter på at erobre nye markeder. Vores administrationsomkostninger er næsten det halve af andre forsikringsselskabers. Det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle vores kunder. Og er du medlem af Embedsmands-foreningen og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også blive forsikret til samme priser.

Ingen selvrisiko og skadesdækning uden prisstigning på langt de fleste af vores forsikringer

Du kan tegne:

• Familieforsikring/indbo
• Villaforsikring
• Ulykkesforsikring
• Bilforsikring (inkl. trækkrog og vejhjælp)
• Motorcykelforsikring
• Knallertforsikring
• Campingvognforsikring
• Rejseforsikring
• Fritidshusforsikring
• Hundeforsikring
• Elektronikforsikring sammen med Familieforsikring

Ring på tlf. 70 33 28 28 og hør, hvor nemt du bliver kunde hos Tjenestemændenes Forsikring.

Læs mere på www.tjm-forsikring.dk

- Se aktuelle priser
- Bestil forsikringstjek

Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed. Det giver garanti for økonomisk soliditet. Rundt om i hele landet supporterer 81 forsikringstillidsmænd med alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer og anmeldelser af skader. Herudover varetager 50 ansatte i Valby kundeservice, skadebehandling og administration.

Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen yder støtte til KKEs medlemsrettede aktiviteter såsom den årlige kalender, medlemsmøde og seniorklubbens arrangementer.
Alle medlemmer kan selvfølgelig deltage i KKEs arrangementer, selvom man ikke er forsikret i Tryg Tjenestemænd.

Lej feriehuse gennem Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen.

Forsikringsagenturforeningen har besluttet at investere i to ferieboliger - en bolig ved Blåvands Huk og en bolig i Prag.

Medlemmer af Embedsmandsforeningen, der har sine forsikringer i forsikringsforeningen, kan leje boligerne, der året rundt koster 3.500 kr. pr. uge. Seniorer kan leje på lige fod med øvrige, dog således at de ikke har fortrinsret i højsæsonen.

Oversigt over ledige ferieboliger og bestilling af feriebolig sker via Forsikringsagentur-foreningens hjemmeside: www.forsikringsagenturforeningen.dk

Kontakt: Forsikringsagenturforeningen, Søndermarksvej 16, 2500 Valby, tlf. 36 13 25 24.

Forbrugsforeningen

Indkøb med rabat m.m. Der henvises til: www.forbrugsforeningen.dk .

Kontakt: Forbrugsforeningen af 1886 | Knabrostræde 12 | 1210 København K | Telefon 33 18 86 00 | Fax 33 15 87 60 | fbf@forbrugsforeningen.dk |

Forbrugsforeningen udsender jævnligt medlemstilbud fra de forskellige leverandører. Tilmeld dig derfor Forbrugsforeningens Nyhedsbrev og hold øje med Forbrugsforeningens hjemmeside.
Vi har nu indført kontingentfrihed i de første 12 måneder for alle nye medlemmer. Det betyder, at nye medlemmer får det første års medlemskab helt gratis.

Fortæl det til dine medlemmer

Vi synes, at alle jeres medlemmer skal kende til denne fordel. Vi vil derfor gerne have jeres hjælp til, at fortælle de af jeres medlemmer, som endnu ikke er medlem af Forbrugsforeningen, at de nu får første års medlemskab gratis.

Forbrugsforeningen er en medlemsfordel, de kan opnå, fordi de er medlem af Københavns Kommunes Embedsmandsforening

Embedsmandsforeningens bestyrelse siden 1. april 2018 til 1. marts 2019

Nedenfor bringes en oversigt over sammensætningen af Embedsmandsforeningens bestyrelse frem til generalforsamlingen i marts 2019. Samtidig anføres de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.

Navn
Titel
Klub / Arbejdsområde
Finn Andersen
Formand
26 16 19 44

E-mail :
finn.andersen@kk-e.dk

Leif Groth

Næstformand
Fag- og tjeneste- mandspensionsområdet

E-mail : leif.groth@regionh.dk

Inge-Lise Bækmand

Kasserer
Økonomi, regnskab m.m

E-mail : inge-lise.baekmand@kk-e.dk

Jens Ahm

Sekretær
Administration, nyhedsbreve

E-mail : ja@erhverv.kk.dk
Gunnar Petersen
Koordinator aktivitetsudvalg
Aktiviteter, arrangementer

E-mail : gubipetersen@privat.dk

Inga Hansen
Aktivitetsudvalg
Aktiviteter, arrangementer

E-mail : ingahansen@mail.dk

Vita Seehuusen

Medlemsforhold
Medlemsforhold, arrangementer

E-mail : a.seehuusen@mail.dk
Thorkild Andersen
Økonomi og system-administration
Økonomi og administration og systemansvarlig

E-mail : totte@mail.tele.dk

Henning Petersen
Administration
Administration og systemer

E-mail : art@henning-petersen.dk

Vejen til lønoversigten:

På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne.

1. Slå op på KTOs hjemmeside: www.forhandlingsfællesskabet.dk
2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
3. Klik på ”løntabeller”
4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.

ALLE NYHEDSBREVETS LÆSERE ØNSKES EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYÅR.

Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2018

Formanden har ordet

Sommeren er over os, flot start, vinterens våde og kolde vejr er glemt, og badesæsonen er godt i gang.

Vi har afsluttet forårets arrangementer, med stor tilslutning og fine tilbagemeldinger fra medlemmerne. Forårsudflugten på Furesøen i fantastisk smukt vejr, fra Holte Havn til Furesø Bad, og god frokost var en succes. 123 deltog. En dejlig afslutning på en fin forårssæson.

Aktivitetsudvalget har sammensat et spændende efterårsprogram, som vi håber falder i medlemmernes smag.

Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren er ændret. Man kan ikke længere tilmelde sig alle arrangementer på én gang.
Hvert arrangement har sin egen tilmeldingsperiode og tilmeldingsfrist - typisk 5-6 uger før arrangementets afvikling.

Baggrunden for at vi nu forsøger denne metode, er mange henvendelser om, at man ikke kan nå at tilmelde sig ganske kort tid efter programmets udsendelse, inden der bliver overtegnet. Men ikke mindst også på baggrund af det stadigt stigende problem med, at mange melder afbud efter fristens udløb - afbud som tilsyneladende ikke skyldes sygdom.

Husk også at tilmelding er bindende. Læs programmet og noter i kalenderen, hvornår der er tilmeldingsmulighed og frist.

Vi håber med dette tiltag, at flere får mulighed for at tilmelde sig, og at vi kan undgå de meget sene afbud, som jo unødigt koster foreningen mange tusinde kr.

Efterårsprogrammets datoer er:

28. august. Busudflugt til Fredericia.
27. september. Foredrag i Festsalen om Horsens statsfængsel og udbryderkongen.
23. oktober. Musikaftenen i kulturhuset Krudttønden.
27. november. Teateraften i Betty Nansen. - Kat på et varmt bliktag.
11. december. Den traditionelle julefrokost i Festsalen.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.
På glædeligt gensyn til efterårets arrangementer.

Mange hilsener
Finn Andersen
Formand

Nyt fra KKE

Privatlivspolitik for Københavns kommunes Embedsmandsforening

Københavns kommunes Embedsmandsforenings dataansvar (KKE)
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er rele-vante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den data ansvarlige

KKE er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Københavns kommunes Embedsmandsforening
Niels Hemmingsens Gade 20 B, 1153 København K
Kontaktperson: Formand Finn Andersen
Kontaktperson: Sekretær Jens Ahm

Mail adresse: kke@kk-e.dk Website: www.kk-e.dk
Tlf. 33 21 86 72
CVR: 14 742 115

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger: (ForeningLet)

Almindelige personoplysninger:
- Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, ind- og udmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, medlemskategori (senior- aktiv- og ventelis-temedlem) TJM-medlemskab og aktivitetsdeltagelse.
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
- CPR – nummer.

2) Oplysninger om øvrige: (udbetaling af løn, honorar, f.eks. til It-support, foredrag mv.).

Almindelige personoplysninger:

- Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
- Andre oplysninger i relation til foreningen og bankkontonummer.

Hvor indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (in-teresseafvejningsreglen).
• Behandling efter lovkrav.
• Behandling med samtykke i særlige tilfælde.

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
- Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
- Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse, kon-tingentopkrævning og opfølgning.
- Opfyldelse af lovkrav.
- Administration af din relation til os.

2) Formål med behandling af oplysninger på øvrige:
- Opfyldelse af lovkrav.
- Udbetaling af løn, honorar, godtgørelser og lignende.
- Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

- Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv.
- Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
- Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
- Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
- Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
- Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevant organisation.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som lønnet person:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplys-ninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Øvrige (udbetaling af løn og honorar):

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

- Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
- Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og øvrige til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
- Retten til indsigt i egne personoplysninger.
- Retten til berigtigelse.
- Retten til sletning.
- Retten til begrænsning af behandling.
- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt for-mat).
- Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivs-politik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Aktivitetsprogram for efteråret 2017:

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-120 i det enkelte arrangement. Der vil normalt være egenbetaling i kontanter, helst lige penge.
Tilmeldingsprocedure:

Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på at tilmeldingsproceduren i programmet er ændret, man kan ikke længere tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt! Tilmelding til det enkelte arrangement vil være ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet, kan først benyttes fra den anførte startdato, på selve arrangementet Obs. Obs. Obs.

Baggrunden for vores beslutning er de mange henvendelser om overtegning på et tidligt tidspunkt og de mange afbud efter fristens udløb, mange forklaringer er angivet!

Derfor er proceduren fremover hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist.
Tilmelding
Tilmelding sker som hidtil via systemet. Du klikker ind på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og trykker. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt!

Hvis der er overtegnet, får du besked om at du er noteret på ventelisten.

Bliver du forhindret i at deltage er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen ugen før arrangementet, tænk på dine kolleger på ventelisten!

Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangements-stedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Husk fortsat medlemsnummer, også når vi mødes.

Tirsdag den 28. august: Sensommer turen til Fredericia.

Vi mødes ved Sjælør Station senest kl. 7.45, hvor der er afgang mod Fredericia hvortil vi ankommer ca. 10.45 på Norgesgade P plads. Her møder vi 4 guider. Per, Lis, Dan og Bent. Der er tale om 2 timers vandring i selve byen og på voldene.

Kl. 12.45 er vi igen i Norgesgade og kører med busserne til Fredericia Idrætscenter til spisning. Kl. ca. 15.00 til busserne mod København, hvor vi ankommer ca. 18.00.

Ud og hjem finder chaufførerne en god strække ben pauseplads.

Vi vil samle op i Sorø kl. 8.30 på P. pladsen ved Hørkram, ca. 200 meter fra afkørsel 37. Også afsætning her på hjemvejen. De der ønsker at møde i Sorø skal give besked herom senest den 20. august.

Max deltagerantal 125

Prisen er 100 kr. kontant i busserne.

Tilmelding: fra mandag den 16. juli sidste frist mandag den 20. august.

Torsdag den 27. september: Fhv. højskoleforstander Niels Ole Frederiksen Foredrager om Horsens tugthus og udbryderkongen Lorenzen.

Mødested, som sædvanligt Festsalen på Rådhuset kl. 11.00.

Frokost: 3 stk. smørrebrød og 2 øl/vand/vin, samt kaffe og chokolader

Pris 50 kr. kontant ved indgangen.

Tilmelding fra mandag den 20. august, sidste frist mandag den 17. september

Tirsdag den 23. oktober: Musikaften i Krudttønden, Serridslevvej 2. 2100 Ø

På opfordring gentager vi succesen fra tidligere år med nyt arrangement i den hyggelige musikforening Klub Klondyke. En underholdende aften med 2 rigtig gode bands.

Vi får besøg af Jørgen Thorup (Hardinger Band) – lidt Shu Bi Dua, samt Ivan Pedersen’s ensemble. De 2 vil guide os gennem, mens vi nyder godt håndbrygget øl, fremstillet af klubbens brygmester. En dejlig oplevelse, med øl, vin og vand aftenen igennem.

Dørene åbnes kl. 19.00, der er frit bordvalg.

19.15-20.00 Velkomst, drikkevarer + 1 sandwich
20.00 Introduktion til vores hyggeaften
20.10 til ca. 22.30 Glad musik og sang, kort pause 21.15

Max deltagerantal 110

Pris 100 kr. der opkræves kontant ved indgangen.

Tilmelding fra mandag den 10. september, sidste frist mandag den 15. oktober.

Tirsdag den 27.november: Teateraften i Betty Nansen.

Frederiksberg Alle 57 kl. 18.30

Vi skal se teaterforestillingen ”Kat på et varmt bliktag”. 1 glas bobler (evt. øl/vand) før forestillingen og vin/øl/vand + snacks i pausen.

Afslutning ca. 22.30

Max deltagerantal 80

Pris 100 kr. betales kontant

Tilmelding fra mandag den 15. oktober, sidste frist mandag den 19. november.

Tirsdag den 11. december: Julefrokosten.

Mødested, som sædvanligt, Rådhusets Festsal kl. 11.00 vi skal være ude senest 15.30.

Tilmelding fra mandag den 29. oktober, sidste frist mandag den 3. december.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk de nye tilmeldingsfrister og tilmeldingsproceduren. Tilmeld dig online på hjemmesiden www.kk-e.dk

OBS. Kun medlemmer, der betaler fuldt kontingent kan deltage i vore arrangementer.

Vedr. afbud:

Inden fristernes udløb mail til: kke-aktiviteter@kk-e.dk

Husk, hvis du undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud, efter fristernes udløb skal dette ske til Vita Seehuusen: enten til vita.seehuusen@icloud.com eller hendes tlf. 38 86 22 60. Eventuelt kan der ringes til KKE på telefon 33 21 86 72.

Nyt fra OK

Som I sikkert ved blev der i 11. time inden en storkonflikt kunne bryde ud, indgået aftale om ny overenskomst på det offentlige område. Overenskomsten er 3-årig, og løber frem til den 31. marts 2021.

Der er endnu ikke noget overblik over, hvad resultatet konkret betyder for tjenestemandsansatte og tjenestemandspensionister. Disse forhold vil der blive redegjort for i et senere Nyhedsbrev.

Nyt fra

c/o FTF
Niels Hemmingsens Gade 12 - 1153 København K.
Tlf.: +45 33 36 88 00 - E-mail: fk@ftf.dk - www.forhandlingskartellet.dk

Ny hovedorganisation

Som de fleste sikkert har hørt, har kongresserne for FTF og LO besluttet en fusion med virkning fra 1. januar 2019.

Baggrunden for fusionen er en styrket fagbevægelse med omkring 1,5 mill. medlemmer. Man håber fagbevægelsen vil stå stærkere i den kommende udvikling af samfundet ved at have et større økonomisk råderum. Umiddelbart får fusionen ingen betydning for KKE udover, at vore aktive medlemmer bliver en del af den ny hovedorganisation, hvor vi hidtil gennem HK Kommunal har været tilknyttet LO. Vi får dermed et tættere tilhørsforhold til de organisationer, vi tidligere var sammen med, da KKE havde forhandlingsret og en del af FTF. På sigt kan det få den betydning for KKE, at der må formodes at ske en rationalisering af de to hovedorganisationers sekretariater, ejendoms-portefølje m.v. Det skal dog understreges, at der endnu ikke foreligger aftaler herom, og hvordan den konkrete organisering af den nye hovedorganisation vil finde sted. Det må vi se gennem det næste års tid. Nyhedsbrevet vil rapportere herom, når vi kender det nærmere indhold af fusionen og dermed den kommende organisering.

Medlemsgoder

Lån & Spar Bank A/S

KKE har indgået samarbejdsaftale med Lån & Spar Bank A/S

Du kan læse mere om dine fordele i KKE Bank på www.lsb.dk. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på telefon: 33 78 19 68.

På KKEs hjemmeside vil du finde link til Lån & Spar Bank.

Tryg Tjenestemændenes Forsikring
Ramsingsvej 28 A
2500 Valby

Tlf.: 70 33 28 28
Fax: 44 20 66 28
E-Mail: tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk

Medlemstilbud – Forsikringer fra Tjenestemændenes Forsikring

Som medlem af KKE kan du tegne dine private forsikringer hos Tjenestemændenes forsikring. Du får gode forsikringer til gode priser. Du kan bl.a. forsikre indbo, villa, hund, ulykkesforsikring, bil, motorcykel m.v.

Tjenestemændenes Forsikring er et lukket selskab, der kun forsikrer medlemmer af faglige organisationer, der er indgået aftale med.

Attraktiv pris og høj kvalitet

Med en sluttet kundekreds bruger vi ikke kræfter på at erobre nye markeder. Vores administrationsomkostninger er næsten det halve af andre forsikringsselskabers. Det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle vores kunder. Og er du medlem af Embedsmands-foreningen og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også blive forsikret til samme priser.

Ingen selvrisiko og skadesdækning uden prisstigning på langt de fleste af vores forsikringer

Du kan tegne:

• Familieforsikring/indbo
• Villaforsikring
• Ulykkesforsikring
• Bilforsikring (inkl. trækkrog og vejhjælp)
• Motorcykelforsikring
• Knallertforsikring
• Campingvognforsikring
• Rejseforsikring
• Fritidshusforsikring
• Hundeforsikring
• Elektronikforsikring sammen med Familieforsikring

Ring på tlf. 70 33 28 28 og hør, hvor nemt du bliver kunde hos Tjenestemændenes Forsikring.

Læs mere på www.tjm-forsikring.dk

- Se aktuelle priser
- Bestil forsikringstjek

Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed. Det giver garanti for økonomisk soliditet. Rundt om i hele landet supporterer 81 forsikringstillidsmænd med alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer og anmeldelser af skader. Herudover varetager 50 ansatte i Valby kundeservice, skadebehandling og administration.

Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen yder støtte til KKEs medlemsrettede aktiviteter såsom den årlige kalender, medlemsmøde og seniorklubbens arrangementer.
Alle medlemmer kan selvfølgelig deltage i KKEs arrangementer, selvom man ikke er forsikret i Tryg Tjenestemænd.

Lej feriehuse gennem Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen.

Forsikringsagenturforeningen har besluttet at investere i to ferieboliger - en bolig ved Blåvands Huk og en bolig i Prag.

Medlemmer af Embedsmandsforeningen, der har sine forsikringer i forsikringsforeningen, kan leje boligerne, der året rundt koster 3.500 kr. pr. uge. Seniorer kan leje på lige fod med øvrige, dog således at de ikke har fortrinsret i højsæsonen.

Oversigt over ledige ferieboliger og bestilling af feriebolig sker via Forsikringsagentur-foreningens hjemmeside: www.forsikringsagenturforeningen.dk

Kontakt: Forsikringsagenturforeningen, Søndermarksvej 16, 2500 Valby, tlf. 36 13 25 24.

Forbrugsforeningen

Indkøb med rabat m.m. Der henvises til: www.forbrugsforeningen.dk .

Kontakt: Forbrugsforeningen af 1886 | Knabrostræde 12 | 1210 København K | Telefon 33 18 86 00 | Fax 33 15 87 60 | fbf@forbrugsforeningen.dk |

Forbrugsforeningen udsender jævnligt medlemstilbud fra de forskellige leverandører. Tilmeld dig derfor Forbrugsforeningens Nyhedsbrev og hold øje med Forbrugsforeningens hjemmeside.
Vi har nu indført kontingentfrihed i de første 12 måneder for alle nye medlemmer. Det betyder, at nye medlemmer får det første års medlemskab helt gratis.

Fortæl det til dine medlemmer

Vi synes, at alle jeres medlemmer skal kende til denne fordel. Vi vil derfor gerne have jeres hjælp til, at fortælle de af jeres medlemmer, som endnu ikke er medlem af Forbrugsforeningen, at de nu får første års medlemskab gratis.

Forbrugsforeningen er en medlemsfordel, de kan opnå, fordi de er medlem af Københavns Kommunes Embedsmandsforening

Embedsmandsforeningens bestyrelse siden 1. april 2018.

Nedenfor bringes en oversigt over sammensætningen af Embedsmandsforeningens bestyrelse frem til generalforsamlingen i marts 2018. Samtidig anføres de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.

Navn
Titel
Klub / Arbejdsområde
Finn Andersen
Formand
26 16 19 44

E-mail :
finn.andersen@kk-e.dk

Leif Groth

Næstformand
Fag- og tjeneste- mandspensionsområdet

E-mail : leif.groth@regionh.dk

Inge-Lise Bækmand

Kasserer
Økonomi, regnskab m.m

E-mail : inge-lise.baekmand@kk-e.dk

Jens Ahm

Sekretær
Administration, nyhedsbreve

E-mail : ja@erhverv.kk.dk
Gunnar Petersen
Koordinator aktivitetsudvalg
Aktiviteter, arrangementer

E-mail : gubipetersen@privat.dk

Inga Hansen
Aktivitetsudvalg
Aktiviteter, arrangementer

E-mail : ingahansen@mail.dk

Vita Seehuusen

Medlemsforhold
Medlemsforhold, arrangementer

E-mail : a.seehuusen@mail.dk
Thorkild Andersen
Økonomi og system-administration
Økonomi og administration og systemansvarlig

E-mail : totte@mail.tele.dk

Henning Petersen
Administration
Administration og systemer

E-mail : art@henning-petersen.dk

Vejen til lønoversigten:

På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne.

1. Slå op på KTOs hjemmeside: www.forhandlingsfællesskabet.dk
2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
3. Klik på ”løntabeller”
4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.