Nyhedsbrev nr. 1 - januar 2017


Formanden har ordetVintermånederne er over os, vi har haft sne, julen er over os, og vi har i KKE afholdt vores traditionelle julefrokost i festsalen på Rådhuset den 13. december, hvor godt 200 medlemmer i højt humør indtog en rigtig lækker julemenu med, hvad dertil hører af flydende tilbehør.

Vi kan se tilbage på et rigtig godt 2016 med 9 rigtig gode arrangementer med stor tilslutning og flotte tilbagemeldinger. Som noget nyt bød programmet på to aftenarrangementer som teaterbesøg og musikarrangement. Mere end 1.000 har deltaget i 2016, så det må siges at være tilfredsstillende. Aktivitetsudvalget og bestyrelsen takker medlemmerne for de mange positive tilbagemeldinger på aktiviteterne.

Vi går snart i gang med KKEs 3. år med sin nuværende udformning, og skal holde vores 3.ordinære generalforsamling i marts måned 2017. Indkaldelse hertil vil blive udsendt medio februar.

Medlemmerne har stort set taget det nye tilmeldingssystem til sig med medlemsnummer og onlinetilmelding. Det er vigtigt, at man husker at bruge sit medlemsnummer, når man tilmelder sig et arrangement. Man skal også huske at tjekke, at man får en kvitteringsmail, så man ved, man har brugt det rigtige medlemsnummer, og er sikker på at kunne deltage.

Vi appellerer fortsat meget til, at man husker at melde afbud, hvis man ikke kan deltage i et arrangement, man har tilmeldt sig, og at det sker senest den dato, hvor tilmeldingsfristen udløber. Udeblivelser uden afbud er ikke acceptable, og er heldigvis i aftagende.

Medlemstallet er lige nu 406 medlemmer, fordelt på 278 seniorer, 41 arbejdsaktive og 87 ventelistemedlemmer. Der erindres om, at man bedes huske at meddele foreningen, når man går fra arbejdsaktiv til pensioniststatus, da vi ikke får oplysning herom fra arbejdspladsen.

Forårsprogrammet 2017 er ved at være på plads, og udsendes lige omkring nytår.

Arrangementerne er:

8. februar - Foredrag i festsalen på Rådhuset – Leif Davidsen vil fortælle om oplevelser i Rusland.

3. maj – Besøg på Tøjhusmuseet med efterfølgende frokost på Ravelinen.

23. maj – Forårstur med bus til Gavnø slot, med efterfølgende frokost.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul, og et rigtigt godt nytår.


Mange hilsener
Finn Andersen
Formand
Nyt fra KKE


Aktivitetsprogram for foråret 2017:


Onsdag den 8. februar 2017. Journalist og forfatter Leif Davidsen, holder foredrag om sine oplevelser under sit ophold som korrespondent for Danmarks Radio i det tidligere Sovjetunionen og Rusland. Mødested: Rådhusets Festsal kl. 11.00.

Udover at berette om sit virke som korrespondent vil Leif Davidsen også fortælle om sit forfatterskab fra samme sted.

Efterfølgende frokost med 3 stykker smørrebrød og 2 øl eller vand. Kaffe med chokolader. Pris 50 kr.

OBS.: TILMELDING SENEST TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2017.


Tirsdag den 14. marts 2017 holdes generalforsamling.


Separat indkaldelse med oplysning om tilmelding, tid, sted og dato, dagsorden m.m. udsendes senere.


Onsdag den 3. maj 2017. Museumsinspektør Jakob Seerup, Nationalmuseet, vil vise rundt på Tøjhusmuseet, hvor udgangspunktet er København som flådeby.
Mødested: Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3 kl. 10.30.

 
Rundvisningen vil foregå i grupper på ca. 30 personer.

NB: Ingen faciliteter for gangbesværede til 1. salen af museet.

Efter rundvisningen er der gåtur til Restaurant Ravelinen i Torvegade. Man kan eventuelt tage bus 2A eller 9A fra Børsen til Christianshavns Torv. Pris for arrangement og frokost er 100 kr.

OBS.: TILMELDING SENEST TIRSDAG DEN 25. APRIL 2017.


Tirsdag den 23. maj 2017. KKEs årlige forårstur. Mødested: Sjælør Station kl. 09.00. MAX antal deltagere er 120 personer. Pris 100 kr.


Vi skal besøge Gavnø Slot i Sydvestsjælland med den flotte blomsterpark. Vi skal rundt på slottet og efterfølgende spise frokost i slotsbryggeriets lokaler – senere eventuel ølsmagning eller kaffe. Eventuelle selvkørere bedes oplyse dette til: kke@kk-e.dk, og skal være på Gavnø senest kl. 11 ved hovedindgangen ved café Tulipanen, hvor rundvisningen starter.
Vi forventer at være tilbage på Sjælør Station ca. kl. 17.30.

OBS.: TILMELDING SENEST MANDAG DEN 15. MAJ 2017.


TILMELDING TIL ARRANGEMENTERNE KAN FØRST SKE EFTER 1. JANUAR 2017.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsfristerne og den nye tilmeldingsprocedure. Tilmeld via onlinetilmelding på KKEs hjemmeside www.kk-e.dk.

TILMELDING ER BINDENDE.

OBS. KUN MEDLEMMER DER BETALER FULDT KONTINGENT KAN DELTAGE I KKEs ARRANGEMENTER.

Ved AFBUD:

Inden tilmeldingsfristernes udløb meldes afbud til kke-aktiviteter@kk-e.dk.
Efter fristen meldes afbud til Vita Seehuusen: vita.seehuusen@icloud.com, telefon 38 86 22 60 eller eventuelt til KKE på telefon 33 21 86 72.MedlemsgoderLån & Spar Bank A/S

KKE har indgået samarbejdsaftale med Lån & Spar Bank A/S

Du kan læse mere om dine fordele i KKE Bank på www.lsb.dk. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på telefon: 33 78 19 68.

På KKEs hjemmeside vil du finde link til Lån & Spar Bank.

Tryg Tjenestemændenes Forsikring
Ramsingsvej 28 A
2500 Valby

Tlf.: 70 33 28 28
Fax: 44 20 66 28
E-Mail: tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk

Du kan også kontakte din lokale Forsikringstillidsmand, såfremt du har spørgsmål.

Valg til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

Kære formandskollega og medlem af Interesseforeningen

Bestyrelsen i Interesseforeningen er enige om, at det er vigtigt for Tjenestemændenes Forsikring og vores kunder, qua vores samarbejde med Tryg, at Interesseforeningen er stærkt repræsenteret i Tryghedsgruppen, for at give os størst mulig indflydelse på de beslutninger såvel økonomiske som politiske, der bliver truffet i Tryghedsgruppen.

Jeg genopstiller derfor til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen i region Syddanmark under slogan'et:

DIN STEMME ER AFGØRENDE

Valget afholdes fra den 23. januar - 10. februar 2017.

Vores medlemmer / forsikringstagere i Tjenestemændenes Forsikring kan stemme ved valget.

For at få flest mulige at vores medlemmer i regionen til at stemme, har jeg brug din hjælp.

Din organisation har forsikringstagere i region Syddanmark.

Jeg sender derfor en annonce (se vedhæftet), som jeg vil anmode om, bliver bragt i jeres fagblad.

På forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen

På vegne af

Henrik Horup
Bestyrelsesformand
Interesseforeningen / Tjenestemændenes Forsikring

Anja Skovly Brix
Administrator

Interesseforeningen
Søndermarksvej 16
2500 Valby
CVRnr: 12726317

Tlf.: 36 13 25 24
Mobil 61 22 73 69
E-mail: asb@djf.dk
 

Medlemstilbud – Forsikringer fra Tjenestemændenes Forsikring

Som medlem af KKE kan du tegne dine private forsikringer hos Tjenestemændenes forsikring. Du får gode forsikringer til gode priser. Du kan bl.a. forsikre indbo, villa, hund, ulykkesforsikring, bil, motorcykel m.v.

Tjenestemændenes Forsikring er et lukket selskab, der kun forsikrer medlemmer af faglige organisationer, der er indgået aftale med.


Attraktiv pris og høj kvalitet

Med en sluttet kundekreds bruger vi ikke kræfter på at erobre nye markeder. Vores administrationsomkostninger er næsten det halve af andre forsikringsselskabers. Det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle vores kunder. Og er du medlem af Embedsmands-foreningen og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også blive forsikret til samme priser.

Ingen selvrisiko og skadesdækning uden prisstigning på langt de fleste af vores forsikringer

Du kan tegne:

• Familieforsikring/indbo
• Villaforsikring
• Ulykkesforsikring
• Bilforsikring (inkl. trækkrog og vejhjælp)
• Motorcykelforsikring
• Knallertforsikring
• Campingvognforsikring
• Rejseforsikring
• Fritidshusforsikring
• Hundeforsikring
• Elektronikforsikring sammen med Familieforsikring

Ring på tlf. 70 33 28 28 og hør, hvor nemt du bliver kunde hos Tjenestemændenes Forsikring.

Læs mere på www.tjm-forsikring.dk

- Se aktuelle priser
- Bestil forsikringstjek

Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed. Det giver garanti for økonomisk soliditet. Rundt om i hele landet supporterer 81 forsikringstillidsmænd med alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer og anmeldelser af skader. Herudover varetager 50 ansatte i Valby kundeservice, skadebehandling og administration.

Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen yder støtte til KKEs medlemsrettede aktiviteter såsom den årlige kalender, medlemsmøde og seniorklubbens arrangementer.
Alle medlemmer kan selvfølgelig deltage i KKEs arrangementer, selvom man ikke er forsikret i Tryg Tjenestemænd.Lej feriehuse gennem Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen.

Forsikringsagenturforeningen har besluttet at investere i to ferieboliger - en bolig ved Blåvands Huk og en bolig i Prag.

Medlemmer af Embedsmandsforeningen, der har sine forsikringer i forsikringsforeningen, kan leje boligerne, der året rundt koster 3.500 kr. pr. uge. Seniorer kan leje på lige fod med øvrige, dog således at de ikke har fortrinsret i højsæsonen.

Oversigt over ledige ferieboliger og bestilling af feriebolig sker via Forsikringsagentur-foreningens hjemmeside: www.forsikringsagenturforeningen.dk

Kontakt: Forsikringsagenturforeningen, Søndermarksvej 16, 2500 Valby, tlf. 36 13 25 24.


Forbrugsforeningen

Indkøb med rabat m.m. Der henvises til: www.forbrugsforeningen.dk .

Kontakt: Forbrugsforeningen af 1886 | Knabrostræde 12 | 1210 København K | Telefon 33 18 86 00 | Fax 33 15 87 60 | fbf@forbrugsforeningen.dk |

Forbrugsforeningen udsender jævnligt medlemstilbud fra de forskellige leverandører. Tilmeld dig derfor Forbrugsforeningens Nyhedsbrev og hold øje med Forbrugsforeningens hjemmeside.


Embedsmandsforeningens bestyrelse siden 1. april 2016.


Nedenfor bringes en oversigt over sammensætningen af Embedsmandsforeningens bestyrelse frem til generalforsamlingen i marts 2016. Samtidig anføres de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.
 
Navn Titel Klub / Arbejdsområde
Finn Andersen
Formand
26 16 19 44

E-mail :
finn.andersen@kk-e.dk

 
Leif Groth
 
Næstformand

Fag- og tjeneste- mandspensionsområdet

E-mail : leif.groth@regionh.dk

 

Inge-Lise Bækmand

Kasserer
Økonomi, regnskab m.m

E-mail : inge-lise.baekmand@kk-e.dk

 
Jens Ahm


Sekretær Administration, nyhedsbreve

E-mail : ja@erhverv.kk.dk
Inga Hansen
Aktivitetsudvalg

Aktiviteter, arrangementer

E-mail : ingahansen@mail.dk

 

Vita Seehuusen


Medlemsforhold

Medlemsforhold, arrangementer

E-mail : a.seehuusen@mail.dk

Gunnar Petersen
Medlemsforhold

Medlemsforhold, arrangementer

E-mail : gubipetersen@privat.dk

 

Thorkild Andersen
Økonomi
Økonomi og administration

E-mail : totte@mail.tele.dk

 


Vejen til lønoversigten:

På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne.

1. Slå op på KTOs hjemmeside: www.forhandlingsfællesskabet.dk
2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
3. Klik på ”løntabeller”
4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.


NYHEDSBREVET ØNSKER ALLE MEDLEMMER OG DERES FAMILIER EN RIGTIG GOD JUL OG ET GODT NYTÅR.