Nyhedsbrev nr. 2 - marts 2017


Formanden har ordetVi er kommet 2 måneder ind i 2017, og foråret nærmer sig så småt.

Jeg håber alle er kommet godt igennem vinteren, og kan se frem til et godt aktivitets år, og mulighederne for at møde nuværende og tidligere kolleger.

KKEs forårsprogram, som blev udsendt sidst i december, er godt i gang, og første arrangement blev afviklet den 8. februar 2017 i festsalen på Rådhuset, hvor 145 medlemmer havde nogle rigtig gode timer i selskab med journalist og forfatter Leif Davidsen, som fortalte om oplevelser i Rusland.

Næste begivenhed er foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 14. marts 2017 kl. 15.30 i rådhuses festsal. Indkaldelse hertil er udsendt den 13. februar 2017 med tilmeldingsfrist den 6. marts 2017.

Med dette Nyhedsbrev udsendes dagsorden til generalforsamlingen til alle medlemmer vedlagt årsrapport 2016 med regnskab for året, budget 2018 samt forslag til enkelte redaktionelle tilretninger i vedtægten og med orientering om, at den skriftlige beretning kan læses på foreningens hjemmeside.

I skrivende stund er der ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Den skriftlige beretning kan alene læses på foreningens hjemmeside.

Dagsorden også ses på hjemmesiden.

Mange hilsener
Finn Andersen
Formand
Nyt fra KKE


Aktivitetsprogram for foråret 2017:


Tirsdag den 14. marts 2017 holdes generalforsamling.

Separat indkaldelse med oplysning om tilmelding, tid, sted og dato, dagsorden m.m. udsendes senere.


Onsdag den 3. maj 2017. Museumsinspektør Jakob Seerup, Nationalmuseet, vil vise rundt på Tøjhusmuseet, hvor udgangspunktet er København som flådeby.
Mødested: Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3 kl. 10.30.

 
Rundvisningen vil foregå i grupper på ca. 30 personer.

NB: Ingen faciliteter for gangbesværede til 1. salen af museet.

Efter rundvisningen er der gåtur til Restaurant Ravelinen i Torvegade. Man kan eventuelt tage bus 2A eller 9A fra Børsen til Christianshavns Torv. Pris for arrangement og frokost er 100 kr.

OBS.: TILMELDING SENEST TIRSDAG DEN 25. APRIL 2017.


Tirsdag den 23. maj 2017. KKEs årlige forårstur. Mødested: Sjælør Station kl. 09.00. MAX antal deltagere er 120 personer. Pris 100 kr.


Vi skal besøge Gavnø Slot i Sydvestsjælland med den flotte blomsterpark. Vi skal rundt på slottet og efterfølgende spise frokost i slotsbryggeriets lokaler – senere eventuel ølsmagning eller kaffe. Eventuelle selvkørere bedes oplyse dette til: kke@kk-e.dk, og skal være på Gavnø senest kl. 11 ved hovedindgangen ved café Tulipanen, hvor rundvisningen starter.
Vi forventer at være tilbage på Sjælør Station ca. kl. 17.30.

OBS.: TILMELDING SENEST MANDAG DEN 15. MAJ 2017.


TILMELDING TIL ARRANGEMENTERNE KAN FØRST SKE EFTER 1. JANUAR 2017.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsfristerne og den nye tilmeldingsprocedure. Tilmeld via onlinetilmelding på KKEs hjemmeside www.kk-e.dk.

TILMELDING ER BINDENDE.

OBS. KUN MEDLEMMER DER BETALER FULDT KONTINGENT KAN DELTAGE I KKEs ARRANGEMENTER.

Ved AFBUD:

Inden tilmeldingsfristernes udløb meldes afbud til kke-aktiviteter@kk-e.dk.
Efter fristen meldes afbud til Vita Seehuusen: vita.seehuusen@icloud.com, telefon 38 86 22 60 eller eventuelt til KKE på telefon 33 21 86 72.


Nyt fra


Medlemmer af KKE er optagelsesberettigede i FTFs fælles arbejdsløshedskasse FTF-A.:

FTF-A
Postboks 220
0900 København C
Besøgskontor:
FTF-A
Snorresgade 15
2300 København S tlf. 70 13 13 12.
Hjemmeside: www.ftf-a.dk

FTF-A er den største a-kasse på FTF-området med 137.000 medlemmer. FTF-A samarbejder tæt med en række faglige organisationer blandt andet Kost & Ernæringsforbundet, Finansforbundet, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Socialrådgiverforening,
Politiforbundet og Centralforeningen for Stampersonel.

FTF-A vinder sag: Nu skal svagelighedspensioner ikke modregnes

FTF-A har sammen med et medlem fået en årelang praksis ændret. Det drejer sig om de medlemmer, der har fået tilkendt en såkaldt svagelighedspension fra deres arbejdsgiver, hvilket er en del af tjenestemandsordningen.

Når man får en svagelighedspension, skal pensionen ikke modregnes i medlemmets dagpenge eller efterløn. Det står der i reglerne.

CKA har fortolket snævert

Men Center for Klager over Arbejdsløshedsforsikringen (CKA), der behandler klager over a-kassernes afgørelser, har i årevis fortolket reglen sådan, at det kun var en særlig kvalificeret form for svagelighedspension, der kunne undtages for et fradrag.

Da kun få medlemmer fik denne særlige pension, er alle andre medlemmer med almindelig svagelighedspension blevet trukket i deres ydelser.

FTF-A holdt fast

FTF-A har dog fra starten ment, at CKA ikke via en praksis kan begrænse indholdet af loven, og vi har derfor fastholdt, at alle former for svagelighedspension kunne undtages for fradrag i ydelserne.

”Vi har fra starten af fastholdt at svagelighedspensionen ikke skal modregnes i hverken efterløn eller dagpenge. Regler er regler, og CKAs fortolkning af reglerne har simpelthen været for snæver. Jeg er glad for, at vi nu har Ankestyrelsens ord for, at FTF-A og de andre a-kasser ikke skal modregne svagelighedspensionen,” siger Lars Toft Simonsen, chefjurist i FTF-A, i en kommentar til afgørelsen.

Udfordrede praksis

Sammen med medlemmet har vi derfor udfordret CKAs praksis, og påklaget sagen til Ankestyrelsen, der er øverste klageyndighed på hele Beskæftigelsesministeriets område.
Ankestyrelsen har nu endeligt afgjort, at CKAs praksis ikke er lovlig, og at alle medlemmer, der får svagelighedspension, ikke skal fratrækkes i ydelserne.
Ankestyrelsen har offentliggjort sagen i deres nyhedsbrev, hvilket betyder, at landets a-kasser skal indrette deres praksis efter FTF-As sag.


Nyt fra
c/o FTF
Niels Hemmingsens Gade 12 - 1153 København K.
Tlf.: +45 33 36 88 00 - E-mail: fk@ftf.dk - www.forhandlingskartellet.dk
 

Kendelse freder betalt frokostpause i hele den offentlige sektor

Arbejdsgivere kan ikke afskaffe betalt frokostpause udenom fagforeningerne. Det er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte, fastslår tre højesteretsdommere i ny kendelse. FTF glæder sig over afgørelsen og forventer, at arbejdsgivere fremover respekterer den danske aftale model.

Ledelsen kan ikke uden videre afskaffe de ansattes betalte frokostpause. En faglig voldgiftsret har netop fastslået, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte hos DR.

Arbejdsgiver kan ikke blot meddele, at betalt frokostpause afskaffes uden videre med den forklaring, at frokostpausen ikke længere er arbejdstid, sådan som DR gjorde det i 2015.
Ønsker arbejdsgivere, at lønmodtagere ikke skal have løn under frokostpausen, skal det rejses som et krav ved overenskomstforhandlingerne, fastslår afgørelsen i den faglige voldgift, som DR havde rejst mod de ansattes faglige organisationer.

Frokostpausen er arbejdstid, hvor de ansatte skal have løn, fastslår tre højesteretsdommere i den principielle afgørelse.

Offentlige arbejdsgivere kan ikke udenom fagforeningerne og de ansatte fjerne rettigheder fx betalt frokostpause, og det vækker stor glæde hos hovedorganisationen FTF.

”Det her en meget vigtig og principiel afgørelse, som vil få afsmittende virkning på hele den tendens der er i offentlig forvaltning i disse tider, hvor arbejdsgivere forsøger at forringe de ansattes vilkår og rettigheder”, siger advokat i hovedorganisationen FTF, Per Frydenreim Møller, der har ført sagen på vegne af DR-ansatte organiseret i fagforeningen Medieforbundet, der er medlem af FTF.

”Det her er et klokkeklart signal til alle offentlige arbejdsgivere, at den danske aftalemodel fortsat er fundamentet for det danske arbejdsmarked. De vilkår, som parterne har været enige om i årtier, fx løn under frokostpausen, kan ikke blot forkastes ensidigt af arbejdsgiverne”, siger advokat Per Frydenreim Møller og fortsætter:

”Den måde, som medarbejderne i DR har håndteret spisepauserne på, er udtryk for en stor fleksibilitet fra deres side og udtryk for en kultur, hvor der bliver arbejdet sammen om at nå resultatet. Det glæder mig at regnedrengenes budgetmæssige overvejelser ikke har fået lov til at ødelægge grundlaget for det”, afslutter Per Frydenreim Møller.
 


Medlemsgoder


Lån & Spar Bank A/S

KKE har indgået samarbejdsaftale med Lån & Spar Bank A/S

Du kan læse mere om dine fordele i KKE Bank på www.lsb.dk. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på telefon: 33 78 19 68.

På KKEs hjemmeside vil du finde link til Lån & Spar Bank.

Tryg Tjenestemændenes Forsikring
Ramsingsvej 28 A
2500 Valby

Tlf.: 70 33 28 28
Fax: 44 20 66 28
E-Mail: tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk

Du kan også kontakte din lokale Forsikringstillidsmand, såfremt du har spørgsmål.
 

Fejl i opkrævningen

Hvis du betaler dine forsikringer via løntræk eller pension har du måske opdaget, at din opkrævning var lavere i februar og marts. Det skyldes en fejl i vores system, der betød at vi ikke fik opkrævet betaling for indboforsikringen.

Vi har rettet fejlen, som heldigvis ikke påvirkede alle kunder. Vi vil derfor opkræve de manglende beløb sammen med din almindelige betaling i april. Vi beklager meget for ulejligheden til de berørte kunder.

Har du spørgsmål til din betaling, skal du kontakte Kundeservice. Ring på tlf. 70 33 28 28.


Problemer med online anmeldelse af autoskader

Flere af vores kunder har oplevet at blive "smidt af", når de forsøger at sende en elektronisk autoskadeanmeldelse af sted til os. Fejlen er blevet lokaliseret, og der arbejdes på en løsning. Indtil den er gennemført, beder vi om, at man ringer til Skadeafdelingen på 70 33 28 28, hvis man vil anmelde en autoskade. Vi beklager ulejligheden.


Medlemstilbud – Forsikringer fra Tjenestemændenes Forsikring

Som medlem af KKE kan du tegne dine private forsikringer hos Tjenestemændenes forsikring. Du får gode forsikringer til gode priser. Du kan bl.a. forsikre indbo, villa, hund, ulykkesforsikring, bil, motorcykel m.v.

Tjenestemændenes Forsikring er et lukket selskab, der kun forsikrer medlemmer af faglige organisationer, der er indgået aftale med.

Attraktiv pris og høj kvalitet

Med en sluttet kundekreds bruger vi ikke kræfter på at erobre nye markeder. Vores administrationsomkostninger er næsten det halve af andre forsikringsselskabers. Det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle vores kunder. Og er du medlem af Embedsmands-foreningen og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også blive forsikret til samme priser.

Ingen selvrisiko og skadesdækning uden prisstigning på langt de fleste af vores forsikringer

Du kan tegne:

• Familieforsikring/indbo
• Villaforsikring
• Ulykkesforsikring
• Bilforsikring (inkl. trækkrog og vejhjælp)
• Motorcykelforsikring
• Knallertforsikring
• Campingvognforsikring
• Rejseforsikring
• Fritidshusforsikring
• Hundeforsikring
• Elektronikforsikring sammen med Familieforsikring

Ring på tlf. 70 33 28 28 og hør, hvor nemt du bliver kunde hos Tjenestemændenes Forsikring.

Læs mere på www.tjm-forsikring.dk

- Se aktuelle priser
- Bestil forsikringstjek

Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed. Det giver garanti for økonomisk soliditet. Rundt om i hele landet supporterer 81 forsikringstillidsmænd med alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer og anmeldelser af skader. Herudover varetager 50 ansatte i Valby kundeservice, skadebehandling og administration.

Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen yder støtte til KKEs medlemsrettede aktiviteter såsom den årlige kalender, medlemsmøde og seniorklubbens arrangementer.
Alle medlemmer kan selvfølgelig deltage i KKEs arrangementer, selvom man ikke er forsikret i Tryg Tjenestemænd.Lej feriehuse gennem Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen.

Forsikringsagenturforeningen har besluttet at investere i to ferieboliger - en bolig ved Blåvands Huk og en bolig i Prag.

Medlemmer af Embedsmandsforeningen, der har sine forsikringer i forsikringsforeningen, kan leje boligerne, der året rundt koster 3.500 kr. pr. uge. Seniorer kan leje på lige fod med øvrige, dog således at de ikke har fortrinsret i højsæsonen.

Oversigt over ledige ferieboliger og bestilling af feriebolig sker via Forsikringsagentur-foreningens hjemmeside: www.forsikringsagenturforeningen.dk

Kontakt: Forsikringsagenturforeningen, Søndermarksvej 16, 2500 Valby, tlf. 36 13 25 24.


Forbrugsforeningen

Indkøb med rabat m.m. Der henvises til: www.forbrugsforeningen.dk .

Kontakt: Forbrugsforeningen af 1886 | Knabrostræde 12 | 1210 København K | Telefon 33 18 86 00 | Fax 33 15 87 60 | fbf@forbrugsforeningen.dk |

Forbrugsforeningen udsender jævnligt medlemstilbud fra de forskellige leverandører. Tilmeld dig derfor Forbrugsforeningens Nyhedsbrev og hold øje med Forbrugsforeningens hjemmeside.


Embedsmandsforeningens bestyrelse siden 1. april 2016.


Nedenfor bringes en oversigt over sammensætningen af Embedsmandsforeningens bestyrelse frem til generalforsamlingen i marts 2017. Samtidig anføres de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.
 
Navn Titel Klub / Arbejdsområde
Finn Andersen
Formand
26 16 19 44

E-mail :
finn.andersen@kk-e.dk

 
Leif Groth
 
Næstformand

Fag- og tjeneste- mandspensionsområdet

E-mail : leif.groth@regionh.dk

 

Inge-Lise Bækmand

Kasserer
Økonomi, regnskab m.m

E-mail : inge-lise.baekmand@kk-e.dk

 
Jens Ahm


Sekretær Administration, nyhedsbreve

E-mail : ja@erhverv.kk.dk
Inga Hansen
Aktivitetsudvalg

Aktiviteter, arrangementer

E-mail : ingahansen@mail.dk

 

Vita Seehuusen


Medlemsforhold

Medlemsforhold, arrangementer

E-mail : a.seehuusen@mail.dk

Gunnar Petersen
Medlemsforhold

Medlemsforhold, arrangementer

E-mail : gubipetersen@privat.dk

 

Thorkild Andersen
Økonomi
Økonomi og administration

E-mail : totte@mail.tele.dk

 


Vejen til lønoversigten:

På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne.

1. Slå op på KTOs hjemmeside: www.forhandlingsfællesskabet.dk
2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
3. Klik på ”løntabeller”
4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.