Udskriv 

 

  Generalforsamling 2017Ordinær generalforsamling i KKE

Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 15.30 i Festsalen, Københavns Rådhus.Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår som dirigent Ulla Ravn

Punkt 2. Beretning.
Foreningens skriftlige beretning og vedtægt kan ses på hjemmesiden www.kk-e.dk

Punkt 3a. Regnskab for 2016.
Revideret regnskab medsendt i vedhæftet fil.

Punkt 3b. Budgetforslag 2018, herunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 1200.-kr årligt for fuldt medlemskab og 100,-kr. for ventelistemedlemmer.

Punkt 4. Indkomne forslag.
Forslag til vedtægtsændringer vedlagt

Punkt 5. Valg af formand. Formanden vælges i lige år (Finn Andersen)

Punkt 6. Valg af bestyrelse. Halvdelen af bestyrelsen vælges i lige/ulige år.
På valg i 2017 er: Vita Seehusen, Gunnar Petersen, Thorkild Andersen, der alle villige til genvalg. (Leif Groth, Inge-Lise Bækmand, Inga Hansen, Jens Ahm 2016.)
Herudover forslås valg af Seniormedlem Henning Pedersen (tidl. revisorsuppleant)

Punkt 7. Valg af revision.
2 medlemsvalgte revisorer og 1suppleant, vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen indstiller seniormedlem Kjeld Q. Jensen og indkøbschef Arne Pedersen som revisorer. Til revisorsuppleant indstilles Mai-Britt Hedegaard.
Uafhængig revision: Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernest & Young.

Punkt 8. Eventuelt.
Under punktet vil der være et kort indlæg om Tjenestemændenes Forsikring.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Finn Andersen