Forside

KØBENHAVNS KOMMUNES EMBEDSMANDSFORENING
Niels Hemmingsens Gade 20 B, - 1153 København K
Tlf : 33 21 86 72
Email : kke@kk-e.dk    Web : www.kk-e.dk

 

Nyheder:

01. oktober 2020:

OBS. Præcision af adressen på spillestedet Bartok den 12. oktober, se under arrangementer.

22. september 2020:

Så er der afklaring af spillestedet til musikaftenen den 12. oktober. Se under arrangementer (beskrivelsen af det aktuelle arrangement).

3. juli 2020:

Nyhedsbrev samt program for efteråret er nu tilgængeligt under nyheder og under arrangementer.

26. juni 2020:
Nyt fra Forbrugsforeningen.
Sommer i Danmark med bonus
Se nærmere under medlemsfordele.
11. maj 2020:

Kære medlemmer

Aflysning af Sverigesturen 25. maj 2020.

I forlængelse af vores tidligere udsendte orientering til medlemmerne samt her på hjemmesiden, lovede vi yderligere orientering efter 13. april, som af regeringen blev udsat til 10. maj.

Regeringen har nu besluttet, at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer, fra 8. juni ændres til 30-50 personer samt at grænselukningen bliver fastholdt. Dette hjælper desværre ikke på KKE´s muligheder for at lave arrangementer for det antal interesserede, vi sædvanligvis er, 100-130 deltagere.  Først til august vil der komme nye udmeldinger.

Det betyder, at Sverigesturen den 25. maj er aflyst. Det betyder også, at der ikke er flere arrangementer på denne side af sommerferien.

Det er ikke muligt at forudsige, hvad der vil ske med forsamlingsforbud og afstandskravet efter 1. august. Det er derfor ikke muligt, endeligt at planlægge efterårets arrangementer allerede nu.

Vi håber stadig, det bliver muligt at få sammensat et godt efterårsprogram, både med teatertur og musikaften m.m., men det afhænger af de muligheder, der vil tegne sig efter regeringens næste udmelding til august.

Udsendelse af efterårsprogrammet kan derfor blive forsinket.

Men allerede nu har vi tilsagn om at kunne afvikle:

Køge-Stevns turen 7. september og Musikaftenen i Krudttønden 12. oktober, såfremt restriktionerne ophæves. Det vil fremgå af efterårsprogrammet og tilmeldingsdatoer ligeledes.

Det er heller ikke muligt at planlægge afholdelse af vores ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt den 19. marts. Dette afhænger også af ophævelse af de stadig gældende restriktioner. Så vi afventer evt. nyt til august.

Vi håber, det snart bliver muligt at genoptage vores hyggelige arrangementer og samvær.

Hold jer evt. orienteret på vores hjemmeside under nyheder.

Pas godt på jer selv og alle ønskes et godt forår og god sommer.

Hilsen Bestyrelsen

Finn Andersen

formand

6. maj 2020:

Sommerkonkurrence fra TJM - se under medlemsfordele.

15. april 2020: 

Kære medlemmer

Vi afventer udmelding fra regeringen, forventet den 10. maj, før nyt vedrørende Sverigesturen den 25. maj kan meddeles. Tilmelding til turen er åbnet den 13. april og mange har allerede tilmeldt sig. En eventuel aflysning, vil blive meddelt så snart mulighederne er afklaret.

Hilsen

Finn Andersen

31. marts 2020:  

Orientering om aflysning – udskydelse af KKE´s arrangementer i første halvår 2020.

Kære medlemmer

Coronavirusepidemien har desværre bidt sig fast, og myndighedernes vurdering er, at epidemien først forventes at toppe tidligst sidst i april, måske senere. Alle fællesarrangementer med mere end 10 personer skal aflyses.

Vi lytter til myndighedernes anbefalinger og handler derefter.

Det får naturligvis markant indflydelse på vores planlagte arrangementer i første halvår 2020.  Vores ordinære generalforsamling måtte aflyses, og det er pt. umuligt at vurdere hvornår den vil kunne afholdes.

Arrangementet d. 28. april til Køge-Stevns , må vi nu aflyse - udskyde. Vi forsøger at rykke det til efterårsprogrammet - til d. 7. september.

Arrangementet d. 25. maj Busturen til Skåne og Sofiero, er usikker, men må nok forventes at blive aflyst eller udskudt.

Der bliver beklageligvis så ikke flere arrangementer i første halvår 2020.

Det betyder at man skal tilmelde sig på ny, når efterårsprogrammet udsendes. Vi håber at kunne udsende efterårsprogrammet sidst i juni. Men det afhænger af udmeldingerne fra myndighederne.

Efter påske og regeringens udmelding omkring 13. april, vil vi orientere om evt. yderligere tiltag i vores planlægning.

Vi håber på et godt efterår med gode arrangementer og hyggeligt samvær.

Hilsen bestyrelsen

Finn Andersen

Formand

        

Nyd foråret og pas på jer selv og hinanden.

20. marts 2020: Nyt fra FTF, se under medlemsfordele.

19. marts 2020: Kære medlemmer. Coronavirussen er over os. Det giver problemer for alle i samfundet. For vores forening betyder det, at vi foreløbig har måttet aflyse/udskyde vores ordinære generalforsamling.

Vore planlagte arrangementer i foråret kan også komme i fare for at skulle aflyses.

Arrangementet den 28. april er det første der kan rammes, og vi vil melde ud når vi har hørt de forordninger regeringen melder ud den 30. marts.

Det er vigtigt at vi lytter til de råd og opfordringer vi får fra myndighederne.

Vi følger nøje udviklingen og melder ud snarest efter 30. marts.

Pas godt på jer selv og tag hensyn til andre.

Hilsen

Finn Andersen                                                                                                                                                           Formand

11. marts 2020:  Grundet offentligt påbud som følge af den aktuelle situation omkring smittefare i forbindelse med Corona virus, aflyses generalforsamlingen. Alle medlemmer underrettes nærmere snarest.