Hvem er vi?

Hvem er KKE ?

Københavns Kommunes Embedsmandsforening er stiftet i 1914, og er efter den 1. juli 2014 overgået til at være en interesse-organisation der omfatter ansatte og pensionister i Københavns Kommunes forvaltninger, Movia, Region Hovedstaden og til-svarende organisationer, hvori Københavns Kommune er parthaver, der den 1. juli 2014 var medlemmer af den indtil da forhandlings-berettigede organisation KKE.

Efter 1. juli 2014 er foreningen en interesseorganisation.

Foreningen varetager medlemmernes kollegiale, sociale, økonomiske, kulturelle interesser og fokus på pensionsforhold, herunder vilkår for tjenestemandspension via arrangementer af social, kulturel og/eller faglig karakter.

Foreningen optager ikke nye medlemmer efter 1. juli 2014.

Fra 1. juli 2014 består medlemskredsen af tre medlemskategorier. jvnf. vedtægtens paragraf 7.

Senior medlemmer, der den 1. juli 2014 var medlem af seniorklubben - har fuldt medlemskab og har mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. Kontingent pt. 1200 kr årligt

Arbejdsaktive medlemmer, der den 1. juli 2014 var medlemmer af KKE og som pr. 1. juli 2014 har tilmeldt sig fuldt medlemskab og dermed har mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. Kontingent pt 1200 kr årligt

Venteliste medlemmer som er arbejdsaktive medlemmer, der den 1. juli 2014 var medlemmer af KKE og som ønsker at bevare muligheden for at blive fuldgyldige medlemmer i forbindelse med senere pensionering. Og som har tilmeldt sig ventelistemedlemsformen pr. 1. juli 2014. Disse kan ikke deltage i foreningens sociale arrangementer jvnf. vedtægten paragraf 7 stk 3. Kontingent pt 100 kr årligt.

Medlemstallet pr. 1. juli 2014 var ca. 400.

Medlemstallet pr. 1. jan. 2020 var 330.

Medlemstallet marts 2023 var 287.

Medlemstallet januar 2024 er 273.

Foreningen ledes af en bestyrelse der består af en formand og 7 bestyrelsesmedlemmer.

Sekretariat. Foreningen har ikke et egentligt sekretariat. Opgaverne varetages af bestyrelsen bistået af ansat kontorhjælp Gunnel Arnesen, email : gunnel.arnesen@kk-e.dk

Der er ikke medlemsadgang i almindelighed, da foreningen deler kontorfaciliteter med en anden organisation.

Foreningen kan i almindelighed kontaktes pr. telefon tirsdage mellem kl. 10 og 13 pr. telefon. 24755020, der passes af foreningens kontoradministration. Der kan indtales besked eller man kan kontakte foreningen pr. mail: kke@kk-e.dk

I perioden 15. juni til 1. august træffes bestyrelsen ikke - sommerferielukning.

Vi opfordrer medlemmerne til at kommunikere med foreningen på e-mail.